Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana druga edukacija na temu : "Radni odnosi"
Održana druga edukacija na temu : "Radni odnosi" PDF Ispis E-mail

07.11.2019.

r.odn 07.11.19-1

U organizaciji Udruženja poslodavaca BPK Goražde finansijski podržano od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta održana je druga edukacija na temu "Radni odnosi".

Edukaciju je držala Arnela Muhotić, predstavnik "Revicon-a".

r.odn 07.11.19-2

Na početku Edukacije obrađivala se tema: Regulatorni okvir, tj. zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zaključivanje radnog odnosa, te uslovi za zaključivanje ugovora o radu, obavezni elementi ugovora o radu i vrste ugovora o radu.r.odn 07.11.19-3

Angažmani članova uprave i angažovanje lica bez zasnivanja radnog odnosa bila je tema u nastavku edukacije.

Obrađivale su se teme:

- Ugovori sa i bez zasnivanja radnog odnosa sa članovima uprave

- Stručno osposobljavanje bez zasnivane radnog odnosa

- Privremeni i povremeni poslovi

- Učenička i studenstska praksa

- Volonterski rad

- Dopunski rad

- Ugovor o djelu

r.odn. 07.11.19-4

U nastavku edukacije obrađene su teme:

- Odmori i odsustva/prestanak ugovora o radu

  • Plaćena i neplaćena odsustva, porodiljsko odsustvo, pravo na bolovanje
  • Prestanak ugovora o radu po sili zakona, prestanak ugovora o radu na inicijativu poslodavca
  • Nadležnosti i i kontrola inspektora rada sa osvrtom na kazenene odredber.odn 07.11.19.-5
  • Do kraja  edukacije obrađene su teme:
  • Priprema poslodavaca za radno- pravne sporove
  • Zaštita prava iz radnog odnosa i sudska praksa u vezi sa radnim odnosima

r.odn 07.11.19-6

 

r.odn 07.11.19-7

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 22