Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održan peti modul edukacije na temu „Radni odnosi“
Održan peti modul edukacije na temu „Radni odnosi“ PDF Ispis E-mail

06.02.2020.

EDUKACIJA 06 02 2020 1

 

U organizaciji Udruženja poslodavaca BPK Goražde u saradnji sa „Revicon“-om danas je održan peti modul edukacije na temu: “ Radni odnosi“.

Predavač je bila Arnela Muhotić.

Obrađivale su se slijedeće teme:

PRVI BLOK

  Radno vrijeme, evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

-             Puno i nepuno radno vrijeme

-             Skraćeno radno vrijeme

-             Noćni i smjenski rad

-             Preraspodjela radnog vremena (odluke, ograničenja)

-             Prekovremeni rad (ograničenja, naknada)

-             Evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu

-             Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

DRUGI BLOK

 Plaća, naknada plaće i drugi dodaci na plaću

-             Sastavni dijelovi plaće

-             Pravo na povećanu plaću

-             Naknada plaće

-             Zaštita plaće

-             Pisani obračun plaće

-             Izvršenje na plaći

-             Dodatna primanja radnika

-             Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

EDUKACIJA 06 02 2020 2

 

TREĆI BLOK

Prikaz aktualne sudske prakse

-             Procesne pretpostavke za dopuštenost sudske zaštite (uslovi i rokovi)

-             Specifičnosti u parničnom postupku

-             Analiza aktualne sudske prakse

-             Najčešće greške poslodavaca

ČETVRTI BLOK

 Simulacija suđenja

 

EDUKACIJA 06 02 2020 3

 

EDUKACIJA 06 02 2020 4

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21