Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Objavljen javni poziv Službe za zapošljavanje BPK Goražde - porodice šehida
Objavljen javni poziv Službe za zapošljavanje BPK Goražde - porodice šehida PDF Ispis E-mail

11.09.2020.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

DA SE PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJAZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA 2020

I

U cilju realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, (u daljem tekstu: Program) Javna ustanova «Služba za zapošljavanje Bosansko - podrinjskog kantona Goražde» (u daljem tekstu: Služba), poziva poslodavce sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, da se prijave na Javni poziv i iskažu potrebu za zapošljavanjem djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe 30 dana prije objave Javnog poziv.

II

Programom su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 14 (četrnaest) osoba koje spadaju u kategoriju djece šehida i poginulih boraca, i to:

-        5 (pet) osoba sa VSS/VŠS spremom i

-        9 (devet) osoba sa SSS/KV spremom i NK.

Za zapošljavanje osoba sa (VSS/VŠS) spremom Služba će u periodu od 12 mjeseci, poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom i potpišu ugovor o sufinansiranju, mjesečno isplaćivati/refundirati iznos od 800,00 KM, a za osobe (SSS/KV/NK) u periodu od 6 mjeseci 500,00 KM za protekli mjesec, koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

      

III

Pravoučešćapo Javnompozivuimajupravnisubjektikojiimajuregistrovanu djelatnostnapodručjuBosansko-podrinjskog kantonaGoražde, koji imaju uposlenih 5 i više radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda.

IV

Pravo učešća u Programu nemaju:

  • poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera

Zavoda/Službe, Vlade Bosansko-podrinskog kantona Goražde, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i/ili ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

  • poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa,
  • poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

 

V

Uz prijavu (apliktivni formular) za učešće u Programu poslodavci dostavljaju slijedeću dokumentaciju:

-        kopiju rješenja za obavljanje djelatnosti,

-        kopiju identifikacijskog broja,

-        broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

-        uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca, odnosno Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda potpisan sa Poreznom upravom Federacije BiH,

-        izjavu o visini neto plate za sufinansiranu osobu,

-        dokaz da je osoba koju zapošljava, djete šehida ili poginulog borca.

Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora umjesto Uvjerenja Porezne uprave dostavljaju dokaz da trezorski posluju.

VI

Prednost pri odobravanju podsticajnih sredstava po Programu imaju poslodavci:

-        koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,

-        koji zapošljavaju veći broj nezaposlenih osoba,

-        koji zapošljavaju nezaposlene osobe na duži period od 6 (šest) odnosno 12 (dvanaest) mjeseci ili na neodređeno vrijeme,

-        poslodavci koji će isplaćivati veću bruto plaću nezaposlenim osobama,

-        koji zapošljavaju dugoročno nezaposlene osobe.

VII

Sužba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze, u skladu sa Programom.

VIII

Rezultati ovog Javnog poziva, odnosno zvanična rang lista poslodavaca bit će objavljena na web stranici Službe i Oglasnoj ploči Službe.

IX

Obrazac prijave (aplikativni formular) je dostupan na internet stranici Službe: www.szzbpk.ba ili se može preuzeti u prostorijama Službe u ulici M. Tita 13. u Goraždu.           

Javni poziv se zatvara protekom petnaest (15) dana od dana objave ili u slučaju nedovoljnog odziva, utroškom Programom planiranih sredstava, a najdalje do 30.11.2020. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavci podnose prijave sa potrebnom dokumentacijom lično ili preporučeno putem pošte na adresu:

Javna ustanova «Služba za zapošljavanje BPK Goražde» Goražde, ulica M. Tita 13,

sa napomenom:

„Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Službi, kancelarija broj: 7 ili putem telefona : 038/221-546.

                                                                                     JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 35