Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJ
ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJ PDF Ispis E-mail

01.11.2021.

ODLUKA


O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA DIJELA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA "SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA" UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA


I.


Usvaja se Program utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21), Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta.

Sredstva za realiziranje Programa iz stava (1) ove tačke u ukupnom iznosu od 270.000,00 KM, isplatiti će se korisnicima sredstava kao nepovratna (grant) sredstva.

II.


Finansijska sredstva iz stava (2) tačke I. ove odluke u iznosu od 50.000,00 KM raspodjeljuju se s ekonomskog koda 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, a drugi dio sredstava u iznosu od 220.000,00 KM osiguran je od strane UNDP-a, kao donatorska sredstva, na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (u daljem tekstu: UNDP) za projekat:

Digitalna transformacija MSP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine 270.000,00 KM


Svrha projekta:


Poticati razvoj digitalne ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz provedbu mjera podrške za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, jačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-a, te njihovu otpornost na krizu izazvanu COVID-19.

Kriteriji za raspodjelu sredstava:


Kvaliteta projekta, vrsta djelatnosti, povećanje zaposlenosti; izvori - način finansiranja; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen razvijenosti JLS); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva u zadnjih pet (5) godina.

Kategorija korisnika sredstava:


Subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), koji imaju sjedište na području Federacije BiH, imaju minimalno deset (10) zaposlenih na neodređeno vrijeme i koji posluju najmanje godinu dana.

Pravo učešća na konkursu imaju poslovni subjekti čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz:

- Područja C - "Prerađivačka industrija" osim oblasti/grana: 11.01; 12; 20.51; 25.4; 30.3; 30.4

- Područja E samo oblasti 38 i 39

- Područja F

- Područja J samo oblasti 58; 62 i 63

Izbor korisnika vršit će se isključivo na osnovu šifre djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti koju izdaje Zavod za statistiku.

Korisnici grant sredstava Ministarstva po drugim projektima u 2021. godini ne mogu koristiti sredstva ovog projekta.

III.


Sredstva iz tačke II. ove odluke dodijeliti će se korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/13, 55/13-isp i 86/13) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Subjekti male privrede koji su u vlasništvu žena ili osoba mlađih od 35 godina imati će preferencijalni tretman kod odabira projektnih prijedloga.

Navedena sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivati će se u skladu s kriterijima iz stava (1) ove tačke i člana 68. - 70. Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/13).

Za izdatak sredstava za projekt iz tačke II. ove odluke, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: Ministar) donosi posebnu odluku.

IV.


Za dodjelu grant sredstava iz stava (2) tačke I. ove odluke Ministarstvo raspisuje javni konkurs. Javni konkurs se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", na web stranici Ministarstva i u najmanje dvoje dnevne novine dostupne na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Komisija za izbor korisnika sredstava, koju obrazuje Ministar, vršiti će izbor korisnika sredstava u skladu sa tačkom III. ove odluke. Rezultati konkursa objavljuju se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na web stranici Ministarstva.

V.


Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava od strane korisnika sredstava vršiti će Komisija za nadzor, koju obrazuje Ministar, u skladu s odredbama Pravilnika.

VI.


O utrošenim sredstvima iz tačke I. ove odluke Ministarstvo će izvijestiti Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, a Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija Vladu Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VII.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 9