Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI CESTOVNOG PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKA O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI CESTOVNOG PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PDF Ispis E-mail

20.07.2022.

Na osnovu člana 143. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22), a na osnovu mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine broj 03-30/14-892/22 od 22.06.2022. godine, federalni ministar rada i socijalne politike donosi


ODLUKU


O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI CESTOVNOG PROMETA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Primjena Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/21), proširuje se na sve poslodavce u djelatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika, ostalog kopnenog prevoza putnika, cestovnog prevoza robe, usluga preseljenja i pomoćnih djelatnosti u prevozu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

II


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-30/16-1717/22
29. juna 2022. godine
Sarajevo

 


Ministar
Vesko Drljača

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 13