Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI
MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI PDF Ispis E-mail

05.10.2023.

Službene novine Federacije BiH, broj 76/23

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH"
, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)
i člana 4. alineja 4. i člana 10. Zakona o kontroli cijena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08),
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, održanoj 28.09.2023. godine, donosi


ODLUKU


O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI ZA POJEDINEOSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE

I DRUGE PROIZVODEI.


Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposrednekontrole cijena na području
Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanjemaksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine
osnovne životne namirnice i druge proizvode.

II.


Mjere neposredne kontrole cijena iz tačke I. ove odluke odnose se na proizvodeu nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
, kantona, grada i opštine propisaneodredbama Zakona o kontroli cijena, kao i na ostale životne namirnice i druge
proizvode koje prodaju svi učesnici u lancu snabdijevanja, odnosno privredna društvai druga pravna i fizička lica koja
obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo.

III.


Pravna i fizička lica iz tačke II. ove odluke obavezna su utvrditi i primjenjivati marže tako da iste u veleprodaji
i maloprodaji ne prelaze maksimalnu visinu marži u procentualnom iznosu na nabavnu cijenu.

Obaveza utvrđivanja i primjenjivanja marže iz stave (1) ove tačke odnosi se na sljedeće proizvode:

Red. br.

Naziv proizvoda

Jedinica mjere

Veleprodajna marža %

Maloprodajna marža %

1.

Pšenično brašno tip 500

5 i 25 kg

6

8

2.

Hljeb/kruh (polubijeli - pšenični 100%)

400 g i više

5

6

3.

Jestivo suncokretovo ulje

1l

5

6

4.

So

1 kg

6

8

5.

Šećer kristal, bijeli

kg

6

8

6.

Makaroni

400 g

6

8

7.

Riža dugo zrno

800 g

6

8

8.

UHT mlijeko 2,8% mliječne masti, kravlje, bez čepa

1l

5

6

9.

Jogurt 2,8% mliječne masti

1l

6

8

10.

Margarin biljni

250 g

6

8

11.

Svježa konzumna jaja, M klasa

30/1

6

8

12.

Svježe meso - pile cijelo u kesi

kg

6

8

13.

Svježe meso - juneća rebra s kostima

kg

6

8

14.

Deterdžent za veš u prahu

3 kg

8

12

15.

Deterdžent za suđe tečni

litar

8

12IV.


Pod nabavnom cijenom proizvoda iz ove odluke podrazumijeva se fakturna cijenaproizvođača, odnosno dobavljača
umanjena za rabate i popuste (neto fakturna cijena),koja je uvećana za zavisne troškove, a sve u skladu sa odredbama
MRS 2 - Zalihe koje se primjenjuju za oblast trgovine.

Pod zavisnim troškovima podrazumijevaju se carinski troškovi, troškovi špediterskihusluga i ostali troškovi nastali
prilikom uvoza, troškovi utovara i istovara proizvoda,troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca,
troškovi osiguranjaproizvoda u transportu, transportni kalo, lom, i kvar proizvoda, posebni troškovi pakovanja proizvoda
u transportu, troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavnica, odnosno prodajnih mjestai troškovi povrata
ambalaže na osnovu zaključenih ugovora.

V.


Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna, kantonalna
, gradska i opštinska tržišna inspekcija.

VI.


Ova odluka primjenjuje se do 31.12.2023. godine.

VII.


Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrolecijena utvrđivanjem
maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode("Službene novine Federacije BiH"
, broj 69/23).

VIII.


Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1393/2023
28. septembra 2023. godine
Sarajevo

 


Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

 
 
 
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 55