Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home ESV Održana 10. redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde
Održana 10. redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde PDF Ispis E-mail

13.04.2017.

esv 13.4.17

 

Jučer je održana deseta redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde na kojoj se našlo sedam tačaka dnevnog reda. Nakon usvajanja Zapisnika sa devete  redovne i prve vanredne sjednice prešlo se na rad i raspravu po tačkama dnevnog reda.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde razmatralo je Nacrt Zakona o koncesijama BPK Goražde te imalo primjedbu na član 21.stav 2. predmetnog zakona, u kojem se navodi da predsjednik i zamjenik presjednika komisije za koncesije moraju biti diplomirani pravnici. Vijeće je stava da nemoraju biti i predsjednik i zamjenik predsjednika diplomirani pravnici.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde imalo je nekoliko sugestija kada je u pitanju Nacrt Zakona o koncesijama BPK Goražde i to:

-          Prije dodjele ugovora o koncesiji dostaviti Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde da daje mišljenje o istom

-          Da sjednicama Komisije za koncesije prisustvuje minimalno jedan član Vijeća

-          Da se Vijeće bude  redovno informisano o efektima koncesija

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde razmatralo je Nacrt Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde te ima primjedbu na član 5.predmetnog zakona u kojem se nenavodi potpora poljoprivrednoj proizvodnji.

Vijeće je stava da se u članu 5.ugradi „novčani podsticaj za poljoprivredu“ ukoliko nije protivan sa Zakonom o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji i posebnim podsticajima za poljoprivredu.

U članu 17.stav 2. Vijeće predlaže da se Komisija za izbor korisnika poticajnih sredstava sastoji nadplovičnom većinom od poslodavaca – predstavnika Udruženja poslodavaca uz zaključak da se predstavnik poslodavca u slučaju dodjele sredstava tom poslodavcu može isključiti kod glasanja.

Vijeće je stava da je predmetni Zakon pozitivan i da bi trebao imati kao rezultat povećanje broja zaposlenih.

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde razmatralo je Nacrt Zakona o državnoj službi u BPK Goražde, te na isti nije imalo primjedbi.

 

esv 13.4.17-2

Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde razmatrajući problematiku rada Ekomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde zahtjeva od Vlade BPK Goražde provedbu člana 14.Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde u kojem je predviđeno da se stručni, organizacijski i materijalni uslovi za rad Vijeća osiguravaju u Budžetu BPK Goražde, a poslovi za Vijeće obavljaju u prostorijama koje će obezbjediti Vlada BPK Goražde.

Traži se od Vlade BPK Goražde da se u Ministarstvu za privredu BPK Goražde odredi osoba koja će obavljati tehničke i organizacijske poslove za rad Vijeća, zaprimati materijale od ministarstava koje će tražiti od Vijeća mišljenja na zakone i druge dokumente, kopirati materijale za članove Vijeća u ministarstvu za privredu, sazivati sjednice, voditi arhivu Vijeća i obavljati druge poslove za rad Vijeća.

Ostali socijalni partneri ( Udruženje poslodavaca i Savez Samostalnih sindikata) dužni su dostaviti ime osobe – koordinatora  koji će sarađivati sa osobom iz ministarstva za privredu koji će obavljati tehničke poslove za rad Vijeća.

Također, Vijeće je zatražilo od Vlade BPK Goražde da u budućem planiranju Budžeta bude obavezno uvršten kod za sufinansiranje rada Vijeća.

Vijeće je zadužilo Sindikat BPK Goražde da dostavi u roku od mjesec dana prijedlog predsjedavajućeg Vijeća, a Vlada BPK Goražde prijedlog za  zamjenika predsjedavajućeg Vijeća.

 

Vijeće je zatražilo od Vlade BPK Goražde da produži mandat članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade BPK Goražde ili izabere nove članove budući da mandat imenovanim ističe 15.04.2017.godine.

 

Vijeće je zatražilood Sindikata BPK Goražde da produži mandat članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Sindikata BPK Goražde ili izabere nove članove budući da je  mandat imenovanim istekao.

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 47