Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana trinaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana trinaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

10.04.2019.

SK 10.04.19-1

Danas je održana trinaaesta Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde na kojoj se našlo 8 tačaka dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine Udruženja poslodavaca BPK Goražde gosp. Avdo Kuljuh na početku Skupštine pozdravio je sve prisutne i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Nakon usvajanja dnevnog reda pristupilo se izboru verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Druga tačka dnevnog reda se odnosila na obraćanje Skupštini gostiju.

Skupštini se obratila direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde Nafija Hodo koja je kazala da Udruženje poslodavaca i Služba za zapošljavanje imaju dobru saradnju na svim poljima, te da dobru saradnju treba i dalje nastaviti i produbljivati.

Skupštini se obratio i predsjednik Sindikata BPK Goražde Elmir Pilav koji je kazao da Sindikat i Udruženje poslodavaca nastavljaju dobru saradnju posebno kroz Ekonomsko-socijalno vijeće BPK Goražde u kojem imaju zajednički interes.

Ministar za privredu BPK Goražde nije mogao prisustvovati Skupštini ali je poslao poruku u kojoj je zaželio uspješa rad i iskazao opredjeljenje i podršku Udruženju poslodavaca, navodeći činjenicu kvalitetne saradnje i partnerstva sa Vladom BPK Goražde.

SK 10-4-19-2

Nakon obraćanja gostiju usvojen je Zapisnik sa 12.Izvještajne Skupštine.

Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stručne službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde.

Izvješaj o radu Upravnog odbora podnijela je predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Šejla Bojadžija koja je konstatovala da je Upravni odbor konstatno na svojim sjednicama razmatrao problematiku poslodavaca, Zakone koji su bili aktuelni u tom vremenu. Posebno je naglasila učestvovanje u ILO projektu u kojem je urađen promotivni film o privrednim subjektima BPK Goražde. Kazala je da je Upravni odbor razmatrao materijale za sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, te mnoge druge aktivnosti koje su u opisu poslova Upravnog odbora.

Kazala je da su održane četiri sjednice, ali i da je i bilo mnogo aktivnosti između sjednica Upravnog odbora.

SK. 10.4.19-3

Izvješaj o radu Nadzornog oodbora je podnio predsjednik Nadzornog odbora Nermin Džino koji je konstatovao da je Nadzorni odbor izvršio kontrolu zakonitosti finansijskog poslovanja, godišnjeg obračuna, raspolaganje sredstvima Udruženja poslodavaca i tom prilikom nisu uočene nikakve nepravilnosti.

SK.10.4.19-4

Izvješaj o radu tehničke službe podnio je sekretar Adnan Bukva koji je konstatovao da je bilo mnogo aktivnosti tokom 2018.godine, a posebno je istakao aktivnosti koje su se dešavale u okviru “ILO projekta”, Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, praćenje zakonske regulative i slično.

Pomenuo je također prisustvovanje na velikom broju javnih rasprava o zakonima koji se tiču poslodavaca, sajmovima, seminarima, okruglim stolovima i drugim sličnim događajima.

Naglasio je također usluge koje je pružao prema članicama a to su redovno obaviještavanje o svim javnim pozivima, pomaganje oko pisanja projektnih prijedloga, te sve druge vrste usluga koje su zatražene od članica Udruženja poslodavaca.

Izvještaj o radu delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću podnio je sekretar Udruženja poslodavaca, te je kazao da su nakon potpisivanja Anexa na Sporazum o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde održane dvije sjednice i da se aktivirao rad ove institucije.

SK 10.4.19-5

Nakon stavljanja na glasanje Izvještaja o radu organa u Udruženju poslodavaca svi izvještaji pojedinačno jednoglasno su usvojeni.

Peta tačka dnevnog reda se odnosila na Program rada Udruženja poslodavaca za 2019.godinu.

Naglašeno je da će osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2019. godini biti usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde i drugih oblasti, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim dijelatnostima.

SK 10.4.19-6

Finansijski plan za 2019.godinu je jednoglasno usvojen, kao i završni račun.

Do kraja sjednice Skupštine članovi Skupštine dotakli su se problema u privredi prevelikih opterećenja parafiskalnim nametima, problematike kvalifikovane radne snage, problematike oko povećanja plata u realnom sektoru, te opće političke situacije u Državi.

SK. 10.4.19-7

SK 10.4.19-8

SK 10.4.19-9

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 10