Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Pravilnici
Pravilnici PDF Ispis E-mail

FEDERACIJA BIH  

 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK  

"Sl.novine FBIH", broj: 48/21

Izmjena: 77/21, 20/22, 57/22, 5/23, 36/24

2.PRAVILNIK O PRIMJENI POREZA NA DOBIT: 

(  "Službene novine FBIH", broj: 88/16

Izmjena: 11/1796/17, 94/19, 87/20,33/22, 36/24

3.PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ( Prečiščeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 64/08,81/08,98/15,6/17,38/17,39/18)

Originalni: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 06/22, 19/23

4.PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine: 73/09,38/10,77/10,9/11,1/13,83/14,1/15,48/16,25/17)

Originalni: 73/0938/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19, 93/19, 105/21, 20/22

5.PRAVILNIK O DODJELI IDENTIFIKACIONIH BROJEVA  (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 69/17, 17/18)

Originalni: 69/17, 17/18 , 32/20,89/2236/24

6.PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ( Sl.novine FBIH: 30/16)

7.PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRONIČKIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA (Sl.novine FBIH: 23/23)

8.PRAVILNIKI O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM (Sl.novine FBIH: 27/23)

9.PRAVILNIK  O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM, POSTUPKU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU REVIZIJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM (Sl.novine FBIH: 26/19)

10.PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA

"Službene novine FBiH", broj: 34/21

11.PRAVILNIK O SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADUO SADRŽAJU, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

"Službene novine FBIH", broj: 83/21

12. PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADNICI ZA ZAŠTITU NA RADU, PROGRAMU, SADRŽAJU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA 

"Službene novine FBIH", broj: 83/21

13. PRAVILA O PROCJENI RIZIKA

"Službene novine FBiH", broj: 23/21 

14.PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU  

"Službene novine FBIH", broj: 23/21

15.PRAVILNIK O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 

"Službene novine FBIH", broj: 23/21 

16. PRAVILNIK O POSTUPKU SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM 

"Službene novine FBIH", broj: 24/21

17.PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI

"Službene novine FBIH", broj: 71/21 

Izmjena: 46/22

18.PRAVILNIK O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

"Službene novine FBIH", broj: 74/21 

19.PRAVILNIK O POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O UPRAVLJANJU PREDUZEĆEM I DAVANJU U LIZING IMOVINE PREDUZEĆA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

"Službene novine FBIH", broj: 5/98

Izmjena: 66/03,15/04 

20.PRAVILNIK O OBRASCIMA I NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR SUBJEKATA UPISA KOJI SE BAVE PRIVREDNOM DJELATNOŠĆU 

"Službene novine FBiH", broj: 17/98

Izmjena: 37/98 

21.PRAVILNIK O POSTUPKU PRODAJE IMOVINE I DIONICA ILI UDJELA PODUZEĆA - "PREČIŠĆENI TEKST" -64/02

"Službene novine FBIH", broj:19/98,15/99,32/99,36/99,48/99,3/00,5/00,7/00,17/00,18/00,38/00,52/00, 21/00,2/01,13/01,42/01,50/01,18/02 

22.PRAVILNIK O VRSTAMA, NAČINU I OBIMU MJERENJA ISPITIVANJA ISKORIŠTENJE VODE, ISPUŠTENE OTPADNE VODE I IZVAĐENOG MATERIJALA IZ VODOTOKA

"Službene novine FBiH", broj: 78/98

Izmjena: 36/0020/0356/04 

23.PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU PREUZIMANJA  KONTROLE NAD DIONIČKIM DRUŠTVOM I PROVOĐENJU TENDER PONUDE ZA KUPOVINU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 

"Službene novine FBiH", broj: 57/00

Izmjena: 08/03 

24.PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA RADNIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE U VEZI SA CARINJENJEM ROBE I O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA KOJA SU POLOŽILA STRUČNI ISPIT 

"Službene novine FBiH", broj: 02/01

Izmjena: 16/0657/18 

25.PRAVILNIK O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI REZANJA DRVETA U PILANAMA 

"Službene novine FBiH", broj: 14/02 

26.PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 

"Službene novine FBiH", broj: 31/02

Izmjena: 20/19 

27.PRAVILNIK O PROCEDURAMA PRISILNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA 

"Službene novine FBiH", broj: 50/02

Izmjena: 54/03, 38/16, 69/17, 18/21 , 30/24

28.PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI - prečišćeni tekst:32/17,55/17,56/18,24/20,32/21

Izmjena: 46/22 

29.PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA

("Službene novine FBiH", broj: 55/21

Izmjena: 46/22 

30.PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA 

"Službene novine FBiH", broj: 36/24

 

31.PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I STANDARDIMA OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH INFORMACIJA O POSLOVANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA 

"Službene novine FBIH", broj:16/03 

32.PRAVILNIK  O OSNOVNIM ZAHTJEVIMA , O KVALITETU POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA, NAČINU PAKOVANJA, PLOMBIRANJA, DEKLARISANJA I USLOVIMA ČUVANJA SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA

"Službene novine FBIH", broj: 51/03

33.PRAVILNIK O NAČINU ŽIGOSANJA, OBROJČAVANJA, PREMJERAVANJA, SADRŽAJU I  NAČINU IZDAVANJA OTPREMNOG ISKAZA ZA DRVO

"Službene novine FBIH", broj: 11/04

Izmjena: 30/05 

34.PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU 

"Službene novine FBIH", broj: 09/23 

35. PRAVILNIK O POSTUPKU RASPOREĐIVANJA RADNIKA NA POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM I O POSTUPKU PRETHODNIH I PERIODIČNIH LJEKARSKIH PREGLEDA RADNIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE SA POVEĆANIM RIZIKOM  

"Službene novine FBIH", broj: 09/23 

36. PRAVILNIK O POSTUPCIMA U PROVOĐENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE

"Službene novine FBIH", broj: 31/24

37.PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZVRŠENI  SSTRUČNI PREGLED NAD PROIZVODNJOM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA I DEKLARISANJA SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA

"Službene novine FBIH", broj: 25/04

38.PRAVILNIK O IZDAVANJU DOZVOLE ZA AKTIVNOSTI MALE PRIVREDE U UPRAVLJANJU OTPADOM

"Službene novine FBIH", broj: 09/05

39.PRAVILNIK O KATEGORIJAMA OTPADA SA LISTAMA

"Službene novine FBIH", broj: 09/05

40.PRAVILNIK O POSTUPANJU SA OTPADOM KOJI SE NE NALAZI NA LISTI OPASNOG OTPADA ILI ČIJI JE SADRŽAJ NEPOZNAT

"Službene novine FBIH", broj: 09/05

41.PRAVILNIK O SADRŽAJU PLANA PRILAGOĐOVANJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA ZA TRETMAN ILI ODLAGANJE OTPADA I AKTIVNOSTIMA KOJE PREDUZIMA NADLEŽNI ORGAN

"Službene novine FBIH", broj: 09/05

42.PRAVILNIK O DOPUŠTENOJ VISINI KALA, RASIPA, KVARA I  LOMA NA PROIZVODIMA U TRGOVINI NA  MALO I VELIKO

 "Službene novine FBIH", broj: 32/05

43. PRAVILNIK O OBLIKU,SADRŽAJU I  NAČINU VOĐENJA REGISTRA TRGOVAČKIH RADNJI 

"Službene novine FBIH", 66/05 

44.PRAVILNIK O UPRAVLJANJU DIONIČKIM DRUŠTVIMA

"Službene novine FBIH", broj: 24/06

45.PRAVILNIK O UVJETIMA GLEDE STRUČNE SPREME UPOSLENIKA TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, PROSTORIJA I DRUGIH UVJETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE, PRIVREDNA DRUŠTVA ODNOSNO FIZIČKE OSOBE – OBRTNICI ZA OBAVLJANJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

"Službene novine FBIH", broj: 60/06

Izmjena: 82/06 

46.PRAVILNIK O LICENCI ZA OBAVLJANJE JAVNOG PREVOZA U CESTOVNOM PROMETU

"Službene novine FBIH", broj: 65/06

Izmjena: 18/08 , 56/10 

47.PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA ZA MOTORNA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA PREVOZ

"Službene novine FBIH", broj: 07/07

Izmjena: 86/07 

48. PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAČANJE I KONTROLI IZMIRIVANJA OBAVEZA NA TEMELJU OPĆE VODNE NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA    

"Službene novine FBIH", broj: 92/07

Izmjena: 46/09, 79/11, 88/12 

ODLUKA O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

"Služene novine FBIH, broj: 46/07 

Izmjena: 10/14, 03/16 

49.PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POSEBNE PROSTORE ZA PUŠENJE U SMISLU IZUZETAKA OD ZABRANE PUŠENJA 

"Službene novine FBIH", broj: 41/24

50.PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OZNAKA O ZABRANI PRODAJE I ZABRANI PUŠENJA

"Službene novine FBIH", broj: 41/24

 

 

 

 

 

 

 

 

BIH 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (Sl. list BIH: 93/05)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost: 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 

2.PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ( Sl.list BIH: 50/09)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini: 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18, 62/21

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 

1.PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLAMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I KOD POSLOVNIH SUBJEKATA 

(Sl.novine BPK Goražde: 09/18)

Izmjena: 01/20

2.PRAVILNIK O POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/05

Izmjena: 16/1102/1311/20  

3.PRAVILNIK O MJERAMA ZA UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/06

4.PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO - TEHNIČKIH USLOVA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI DA BI DOBILI LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/10

Izmjena: 08/10 

5.PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNO STRUČNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH USLOVA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI ZANATSKIH RADOVA U OKVIRU DJELATNOSTI GRAĐENJA DA BI DOBILI LICENCU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/10

Izmjena:13/10 , 09/19 

6.PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA I RADU KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNE OCJENE U POSTUPKU IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 07/10

7.PRAVILNIK O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA  TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/10

8.PRAVILNIK O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I POSTROJENJA KOJI IMAJU IZDATE DOZVOLE PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI O ZAŠTITI OKOLINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

9.PRAVILNIK  O USLOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I POSTROJENJA KOJI IMAJU IZDATE DOZVOLE PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI O ZAŠTITI OKOLINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

10.PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I OBUCI ODRASLIH

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/13

11.PRAVILNIK O UZGOJU, ISKORIŠTAVANJU, SAKUPLJANJU I PROMETU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA 

""Službene novine BPK Goražde", broj: 08/13

12.PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI RADOVA U ŠUMARSTVU 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 13/13

Izmjena: 2/14 

13.PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA ŠUMA  

"Službene novine BPKM Goražde", broj:13/17 

14.PRAVILNIK O NAČINU ODABIRA, DOZNAKE STABALA ZA SJEČU I OBILJEŽAVANJE POVRŠINE ZA SJEČU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 13/17 

15.PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE OBRAZAC ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PRIJEMU RADOVA U ŠUMARSTVU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/19

16.PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA IZVOĐENJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

17.PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA USLOVA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

18.PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

19.PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA U OBLASTI ŠUMARSTVA IZ BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

20.PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA  ZADATAKA, OBLIKU I SADRŽAJU LEGITIMACIJE ČUAVARA ŠUMA, IZGLEDU UNIFORME I OPŠTIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VELIČINE ČUVARSKIH REJONA  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/20 

21.PRAVILNIK O PROCEDURAMA I VREMENSKIM OGRANIČENJIMA ZA PRODAJU ŠUME, PRAVU PRVENSTVA KUPOVINE I USLOVIMA ZA ZAMJENU ŠUME  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/20

22.PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE O EVIDENCIJI UPLAĆENE BORAVIŠNE TAKSE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/23

23.PRAVILNIK O NAČINU NAPLATE BORAVIŠNE TAKSE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/23