Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Opis vizuala PDF Ispis E-mail

22.09.2022.

TRAŽIŠ - Copy

Javni poziv za nezaposlene osobe sa područja BPK Goražda da se prijave za učešće u programu stručnog usavršavanja za zanimanja „Mašinbravar“ i „Zavarivač“, s ciljem sticanja znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja kod poznatog poslodavca, člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Goražde, ''TechVor Care'' d.o.o. (TVC) Goražde.

Prijavu možete popuniti online putem linka:

https://forms.gle/LJkcf2qvDLh55L2y7

ili se možete javiti u prostorije Službe za zapošljavanje BPK Goražde, kancelarija br. 3. (Edin Hubanić); br. 4. (Anida Borovina) i broj 5. (Amela Škamo Žerić) svakog radnog dana u terminu od 9:00 do 14:00 radi evidencije, informativnog razgovora i pripreme za početak obuke.

Planirana obuka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je aktivnost koja je definisana u okviru saradnje Grada Goražde, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole ''Džemal Bijedić'' Goražde, TVC d.o.o. Goražde, Udruženja za lokalne razvojne inicijative ''ALDI'' Goražde i Obrtničke komore BPK Goražde u okviru programa "Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II), a koji je finansijski podržan od strane Evropske unije putem Međunarodne organizacije rada (MOR).

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

 
Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima PDF Ispis E-mail

21.09.2022.

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 6.5 miliona KM, Evropska unija će podržati mala poljoprivredna gazdinstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će biti data prijavama koje uključuju mala gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registruju obrt/preduzetničku djelatnost ili preduzeće.

Također, kroz ovaj javni poziv će biti podržane i inicijative i aktivnosti  koje će doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), unapređenju inovativnosti i konkurentnosti ruralnih preduzeća (npr. poslovni inovacijski centri, biznis inkubatori, hubovi i sl.). Dodatno, bit će podržane aktivnosti koje doprinose zapošljivosti i položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te za aktivnosti koje uopšteno doprinose unapređenju kvaliteta života na selu, uključujući i mlade (npr. omladinski klubovi, sportski, edukativni i kulturno-umjetnički sadržaji i sl.).

Posebnu pažnju skrećemo na pojednostavljen proces prijave na javni poziv te obezbijeđenu tehničku podršku za unapređenje odabranih projektnih prijedloga za finansiranje.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? 

Korisnici finansijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su poljoprivredna gazdinstva, registrirani privredni subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili preduzeća a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (općine/opštine i gradovi).

Navedeni potencijalni korisnici finansijske podrške svoje prijedloge za finansiranje podnosit će direktno jedinici lokalne samouprave u formi koncept projektnih prijedloga dok će jedinica lokalne samouprave objediniti sve pristigle koncept projektne prijedloge i dostaviti u jednoj prijavi prema EU4AGRI projektu, putem online sistema za podnošenje prijava, https://javnipoziv.undp.ba/. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Jedinice lokalne samouprave ne mogu biti korisnici financijske podrške.

Prijave se mogu podnijeti od 27.09.2022. godine dok je krajnji rok  21.11.2022. godine do 17:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.  

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.

Prva online INFO sesija bit će održana u utorak, 20. septembar u 10:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u različitim gradovima BiH, te informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem web stranice eu4agri.ba.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 20.09. do 10.11.2022. godinedo 16:00 sati. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

Korak 1: Kako se prijaviti na javni poziv?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1 – Prijavni obrazac

Prilog 2 – 1 Koncept projektnog prijedloga LOT1

Prilog 2 – 2 Koncept projektnog prijedloga LOT 2

Prilog 3 – 1 II Budžet projekta direktni korisnik LOT 1

Prilog 3 – 2 Budžet projekta direktni korisnik LOT 2

Prilog 4 – Ukupan budžet projekta

Prilog 5 – Pismo-namjere-o-sufinansiranju

Prilog 6 – UN Globalni principi

Prilog 7 – Lista za provjeru

 
ISPLATA JEDNOKRATNE POMOĆI ZAPOSLENIMA PREMA UREDBI O POMOĆI STANOVNIŠTVU USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA PDF Ispis E-mail

20.09.2022.

Usvajanje Uredbe i njeni ciljevi

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 322. sjednici, održanoj 07.07.2022 godine donijela je Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Uredba obuhvata više segmenata pomoći i različite kategorije stanovništva:

  • Novčana isplata penzionerima
  • Jednokratna novčana pomoć korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite
  • Jednokratna novčana pomoć licima sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata
  • Pomoć primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći
  • Ostale jednokratne pomoći

Cilj uredbe je osigurati finansijsku i materijalnu pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva zbog velikog rasta potrošačkih cijena.

U kategoriji Ostale jednokratne pomoći, Vlada omogućava, ali ne propisuje obavezu Poslodavcima da svojim zaposlenima isplate jednokratnu pomoć. Prema Uredbi, pomoć koju bi Poslodavci isplatili svojim radnicima ne bi se smatrala plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu. Iznos pomoći koji Poslodavci mogu isplatiti svojim zaposlenima je do visine 1.080 KM. Pomoć se može isplatiti najkasnije do 31.12.2022 i to isključivo na transakcijske račune zaposlenika.

Da li Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak pruža mogućnost za isplatu jednokratne pomoći?

Odmah nakon objave Uredbe, širila se zabrinutost da postojeći Zakon o porezu na dohodak, odnosno Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak, zapravo ne pruža mogućnost da se ovakva jednokratna pomoć zaista isplati kao neoporeziva jer takva isplata nije predviđena članom 10. Pravilnika – Prihodi koji se ne smatraju dohotkom.

Pored toga, mnogi Poslodavci su se pitali da li je moguće isplatu pomoći vršiti u više mjesečnih „rata“  jer su na takav način željeli umanjiti težinu mjesečne obaveze a ipak zaposlene ne ostaviti bez pomoći uslijed velikih inflatornih pritisaka.

Nakon upućenog pisma Vladi Federacije od strane Udruženja Poslodavaca, ubrzo su objavljene dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak te se u član 10. Pravilnika, u kategoriju pomoći i druga primanja, osim plaće, koji se ne smatraju dohotkom, uvrstila i stavka:

e) Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (“Službene novine Federacije BiH”, broj 55/22).

Time je riješeno pitanje plaćanja poreza i doprinosa u slučaju isplate jednokratne pomoći radnicima, odnosno potvrđeno je da se jednokratna pomoć radnicima može isplatiti bez obračuna i uplate poreza i doprinosa.

Isplata jednokratne pomoću u više rata

Ono što je ostalo kao nedoumica, uveliko je riješilo mišljenje Federalnog ministarstva finansija, a odnosi se na pitanja isplate pomoći u više rata, isplate nejednakih iznosa zaposlenima sa različitim plaćama te isplate iznosa manjih od 1.080 KM.

U dopisu koji je Federalno ministarstvo finansija uputilo kao odgovor na pitanja koja je dobilo od jedne organizacije, navedeni su odgovori koje ujedno možemo definisati i kao osnovne i najbitnije karakteristike Uredbe odnosno dijela Uredbe koji se odnosi na isplatu jednokratne pomoći zaposlenicima:

  • Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do 1.080 KM isključivo na transakcijske račune radnika i to najkasnije do 31.12.2022 – bez obračuna i uplate poreza i doprinosa
  • Poslodavac može izvršiti isplatu pomoći jednokratno a ne u ratama/obrocima
  • Poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći u maksimalnom iznosu 1.080 KM ali ne postoji prepreka da se isplata pomoći izvrši u iznosu manjem od 1.080 KM (npr. 100 KM, 200 KM, 500 KM, 1000 KM…)
  • Poslodavac treba da isplati jednak iznos jednokratne pomoći svim zaposlenima bez obzira na visinu njihovih redovnih primanja i da isplati pomoć istovremeno svim zaposlenima

Činjenica je da je cilj Uredbe prvenstveno pomoć stanovništvu usljed rasta troškova života. U tom smislu, rast cijena pogodio je sve na isti način. Poslodavci, u ovoj situaciji, ne mogu selektivno birati koga je rast cijena više ugrozio, a koga manje i na osnovu toga raditi isplatu pomoći. Vrlo je bitno, ukoliko se odluče na isplatu jednokratne pomoći, da to bude u skladu sa načinom propisanim u Uredbi, a detaljnije obrazloženim uslovima u dopisu Federalnog ministarstva finansija.

 
JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE OSOBE SA PODRUČJA BPK GORAŽDA PDF Ispis E-mail

20.09.2022.

Grad Goražde, u okviru provedbe projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada), a u skladu sa Sporazumom o implementaciji broj: 40371627/0 potpisanim sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) 24. marta 2022. godine u okviru LEP II projekta koji finansijski podržava Evropska unija, objavljuje:

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE OSOBE SA PODRUČJA BPK GORAŽDA

da se prijave za učešće u programu stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba za zanimanja

''Mašinbravar'' i ''Zavarivač''

 

I

u cilju jačanja zapošljivosti na području BPK Goražde. Grad Goražde kao vodeći partner na projektu „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), poziva nezaposlene osobe sa područja BPK Goražda, prijavljene na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde, da se prijave za učešće u programu stručnog usavršavanja za zanimanja iz metalskog sektora, s ciljem sticanja znanja radi lakšeg pronalaska zaposlenja kod poznatog poslodavca, člana Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Goražde, ''TechVor Care'' d.o.o. (TVC) Goražde.

II

Ovim Javnim pozivom će biti obuhvaćeno ukupno 75 nezaposlenih osoba za dva stručna zanimanja ''Mašinbravar'' i ''Zavarivač''. Stručno usavršavanje će provoditi Javna ustanova Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde koja posjeduje i provodi certificirane programe stručnog usavršavanja odraslih, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih a koji su objavljeni u „Službene novine BPK Goražde“, broj 7/22.

III

Više...
 
Održan radni sastanak u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada u BiH. PDF Ispis E-mail

01.09.2022.

ALDI 01 09 22 2

 

Na sastanku su usaglašeni naredni koraci u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada.
 
LPZ BPK Goražde poziva sve zainteresovane kompanije kao i građane da prisustvuju Sajmu zapošljavanja koji će biti održan početkom oktobra i da se upoznaju sa novim trendovima vještina i zanimanjima za kojima postoji potražnja u narednom periodu.
 
Također su izvršene sve neophodne pripremne aktivnosti na započinjanju obuka za potrebe kompanije „TVC“ d.o.o Goražde, a za koju će uskoro biti objavljen Javni poziv.
Uskoro više informacija o Sajmu zapošljavanja i prijavama za obuku.
Radni sastanak je održan u okviru projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada“ koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada u BiH.
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Goražde je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
 
ALDI 01 09 22 3
 
Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.
 
Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).
 
ALDI 01 09 22 1
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 177

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 21