Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti
Vijesti
Obavještenje za porezne obveznike iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj PDF Ispis E-mail

18.11.2019.

Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu zaprimila značajan broj upita poreznih obveznika iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj (RS), a u vezi pravnog osnova za izricanje prekršajnih sankcija zbog nepodnošenja Mjesečnih prijava poreza po odbitku - Obrazac MOP-1002, prema propisima Republike Srpske.

Shodno navedenom, ukazujemo da je odredbama člana 23. stav 1. Zakona o doprinosima RS („Službeni glasnih RS“ broj 114/17) propisano da su uplatioci doprinosa dužni najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti obračun doprinosa Poreskoj upravi RS-a. Ovaj obračun uplatioci doprinosa su dužni dostaviti na obrascu MOP- 1002, koji čini sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Prijavu poreza po odbitku poslodavac – rezident Federacije BiH dužan je podnijeti za svog zaposlenika koji ima prebivalište na teritoriji RS.

Pravni osnov za izricanje novčane kazne prekršajnim nalogom je član 14. tačka v) Zakona o poreskom postupku RS kojim je, između ostalog, propisano da poreski obveznik ima pravo i obavezu da podnosi poreske prijave u obliku, na mjestu i u vrijeme koje je propisano zakonom,

Porezna uprava Fedracije BiH poziva poslodavce – rezidente Fedracije BiH koji zapošljavaju radnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, da shodno navedenim zakonima, podnose propisane porezne prijave i na taj način izbjegnu novčane sankcije koje su propisane Zakonom o poreskom postupku RS i Zakonom o doprinosima RS.

Navedenim zakonima su propisane novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM, za porezne obveznike pravna lica ili druge subjekte ako ne podnesu poresku prijavu ili ne podnesu poresku prijavu na način i u roku koji je propisan poreskim propisima.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

 
U prostorijama Udruženja ALDI održan je dvodnevni trening na temu „Priprema i pisanje projektnih prijedloga“ PDF Ispis E-mail

06.11.2019.

aldi 5.11.19-1

U prostorijama Udruženja ALDI održan je dvodnevni trening na temu „Priprema i pisanje projektnih prijedloga“ u sklopu projekta „Jačanje mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih“, koji finansira DVV International - Ured za BiH.

Učesnici treninga su potpisinici Memoranduma o saradnji na jačanju mreže vladinih i nevladinih aktera u oblasti obrazovanja odraslih; predstavnici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Grada Goražda, JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde i Udruženja ALDI Goražde. Predavač - konsultant je Armin Alijagić, predsjednik NVO "Naša Perspektiva".

Kako bi partnerstvo na polju obrazovanja odraslih funkcionisalo na dugoročan i održiv način, potrebno je ojačati kapacitete partnera u pripremi projekata koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju sa posebnim fokusom na one koji više doprinose zapošljavanju. Po završetku treninga, članovi lokalnog partnerstva će biti osposobljeni za aktivno sudjelovanje u organizaciji, pripremi i razradi prijedloga projekata pod određenim Pozivima za korištenje sredstava iz EU, nacionalnih i lokalnih fondova.

 

aldi 7.11.19-3

 

aldi 7.11.19-2

 
Održana druga edukacija na temu : "Radni odnosi" PDF Ispis E-mail

07.11.2019.

r.odn 07.11.19-1

U organizaciji Udruženja poslodavaca BPK Goražde finansijski podržano od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta održana je druga edukacija na temu "Radni odnosi".

Edukaciju je držala Arnela Muhotić, predstavnik "Revicon-a".

r.odn 07.11.19-2

Na početku Edukacije obrađivala se tema: Regulatorni okvir, tj. zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zaključivanje radnog odnosa, te uslovi za zaključivanje ugovora o radu, obavezni elementi ugovora o radu i vrste ugovora o radu.r.odn 07.11.19-3

Angažmani članova uprave i angažovanje lica bez zasnivanja radnog odnosa bila je tema u nastavku edukacije.

Obrađivale su se teme:

- Ugovori sa i bez zasnivanja radnog odnosa sa članovima uprave

- Stručno osposobljavanje bez zasnivane radnog odnosa

- Privremeni i povremeni poslovi

- Učenička i studenstska praksa

- Volonterski rad

- Dopunski rad

- Ugovor o djelu

r.odn. 07.11.19-4

U nastavku edukacije obrađene su teme:

- Odmori i odsustva/prestanak ugovora o radu

  • Plaćena i neplaćena odsustva, porodiljsko odsustvo, pravo na bolovanje
  • Prestanak ugovora o radu po sili zakona, prestanak ugovora o radu na inicijativu poslodavca
  • Nadležnosti i i kontrola inspektora rada sa osvrtom na kazenene odredber.odn 07.11.19.-5
  • Do kraja  edukacije obrađene su teme:
  • Priprema poslodavaca za radno- pravne sporove
  • Zaštita prava iz radnog odnosa i sudska praksa u vezi sa radnim odnosima

r.odn 07.11.19-6

 

r.odn 07.11.19-7

 
Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o ugostiteljstvu FBiH PDF Ispis E-mail

04.11.2019.

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o ugostiteljstvu FBiH

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma, danas je u Bosasnsko-podrinjskom kantonu Goražde održana  javna rasprava o nacrtu  Zakona o ugostiteljstvu FBiH.

Više...
 
Najava: Javna rasprava : Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBIH PDF Ispis E-mail

01.11.2019.

javna rasprava Nacrta Zakona o ugostiteljstvu FBiH održat će se 04.11.2019.godine u 12,00 sati u sali Ministarstva za privredu BPK Goražde.

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBIH: http://www.bpkg.gov.ba/izdvojeno/80709/nacrt-zakona-o-ugostiteljstvu-f-bih

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 131

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 46