Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?
Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?

Koji zakonski propis je najviše otežavao Vaše poslovanje u 2017.godini?
Zakon o doprinosima FBIH
6  46.2%
Zakon o porezu na dobit FBIH
2  15.4%
Zakon o porezu na dohodak FBIH
2  15.4%
Zakon o notarima FBIH
1  7.7%
Zakon o PDV- BIH
1  7.7%
Zakon o komunalnim taksama BPK Goražde
1  7.7%
Zakon o radu FBIH
0  0%
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom
0  0%
Zakon o carinskoj politici BIH
0  0%
Zakon o administrativnim takasama BPK Goražde
0  0%
Zakon o sudskim taksama BPK Goražde
0  0%
Drugi zakoski propisi
0  0%

Broj Odgovora  :  13
Prvi Odgovor  :  Četvrtak, 07 Prosinac 2017 08:02
Zadnji Odgovor  :  Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 10:23