Delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena Premijerom Ahmedom Hadžipašićem, prisustvovala je 06.05.2005.godine manifestaciji “Privreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” Ispis


Jusuf Hubjer, direktor “Ginex-a” izabran za menadžera 2004. godine

Na početku posjete Goraždu delegacija Vlade Federacije BiH susrela se sa Premijerom BPK-a Goražde mr. Salkom Obhođašem. Na sastanku, kojem su prisustvovali i načelnici općina Goražde i Pale-Prača, razgovarano je o projektima Vlade Federacije koji se realizuju i koji će se realizovati na području ovog kantona.

 

 

 Izgradnja mosta na Osanici i goraždanske zaobilaznice, hidrocentrale na rijeci Drini kod Ustikoline, započeti i planirani projekti Fondacije “Odraz”, te federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, samo su neke od tema o kojima se ovom prilikom razgovaralo. Premijer Federacije BiH, pritom je kazao je kako je prilikom posljednje posjete Goraždu u organizaciji Privredne komore Federacije prije dva mjeseca, već imao priliku da se upozna sa problemima goraždanskih privrednika, ali da je njegov ponovni dolazak znak podrške Vlade Federacije prema naporima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da stvori uslove za ekonomsku neovisnost.

Premijer Hadžipašić sa saradnicima učestvovao je, potom, u radu okruglog stola na temu “Privreda Bosansko-podrinjskog kantona” kojeg je u okviru jednodnevne, istoimene manifestacije organizovalo kantonalno Ministarstvo za privredu. On je ocijenio pozitivnim napore ovdašnjih privrednika,Vlade kantona i općina u njegovom sastavu u jačanju privrednih i ekonomskih potencijala, te obećao dalju pomoć Vlade Federacije u realizaciji njihovih projekata.
Osvrćući se na namjere i razvojne projekte goraždanskih firmi i navodeći primjer ZZ “Agropodrinje” koja želi da na ovom prostoru napravi hladnjaču, a da samo par kilometara od Goražda, u Kopačima, postoje kapaciteti hladnjače, Premijer Hadžipašić ih je podsjetio da pri tom moraju biti realni i otvoreni prema svim mogućnostima. “Buduće ustrojstvo naše zemlje ne vidim ni u kantonima, ni u entitetima, već u ekonomskim jakim regijama – kazao je premijer Hadžipašić.
Neophodnost izgradnje savremene komunikacijske infrastukture, koja će ovaj kanton povezati sa ostalim dijelovima naše zemlje i svijeta, označena je na ovom skupu kao prioritet nad prioritetima, a mogućnost davanja koncesija za izgradnju puta Goražde-Hrenovica i podhranjenskog tunela, kao jedna od boljih mogućnosti za prekid izolovanosti. Vlada Federacije će sufinansirati izgradnju ovog puta, ako do toga dođe, naglašeno je ovom prilikom.

Manifestacija “Privreda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, koja je imala za cilj promociju privrednih i prirodnih resursa ovog kantona, te izdvajanje najbitnijih problema sa kojima se susreću goraždanski privrednici, započela je Osnivačkom Skupštinom Udruženja poslodavaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kojoj je za predsjednika Upravnog odbora Udruženja izabran Hasan Tafro, direktor firme “Pobjeda Rudet” iz Goražda.
Nakon pomenutog okruglog stola, izvršeno je proglašenje najuspješnijih firmi i menadžera 2004. godine. U kategoriji trgovine, najuspješnija firma je “Oniprom” iz Goražda, koja je dobila priznanje i za najuspješniju poslovnu ideju. U kategoriji industrije najuspješnija firma je MPI “Mlin” iz Ustikoline dok je u oblasti poljoprivrede ovo priznanje dobila ZZ “Agropodrinje” iz Goražda.
Titula najuspješnijeg menadžera 2004. godine pripala je Jusufu Hubjeru, direktoru goraždanske firme “Ginex