Najava: Javna rasprava : Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBIH Ispis

01.11.2019.

javna rasprava Nacrta Zakona o ugostiteljstvu FBiH održat će se 04.11.2019.godine u 12,00 sati u sali Ministarstva za privredu BPK Goražde.

Nacrt Zakona o ugostiteljstvu FBIH: http://www.bpkg.gov.ba/izdvojeno/80709/nacrt-zakona-o-ugostiteljstvu-f-bih