GODIŠNJA PRES KONFERENCIJA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE Ispis

28.12.2020.

pres 25 12 20 2

 

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je u  petak 25.12.2020.godine održalo pres konferenciju na kojoj se istaklo slijedeće: 

 

Udruženje poslodavaca BPK Goražde 2020.godinu završava sa izmjenjenim Programom rada, zbog pojave pandemije „koronavirusa“. Glavni akcenat u 2020.godini je stavljen na zalaganje kod predstavnika ministarstva za privredu i Vlade BPK Goražde za podsticajem privrednim subjektima za prevazilaženje krize izazvane pandemijom.

Ulaganjem određenih amandmana, lobiranjem i pregovaranjem uspjeli smo da ostvarimo cilj da podsticaj ostvare i oni privredni subjekti kojima nije bio zabranjen rad odlukama kriznog štaba, a imali su otežano poslovanje i smanjen prihod, te na taj način donekle održali poslovanje i maksimalno zadržan broj radnih mjesta u privredi.

Prema dosadašnjim rezulatima po kantonalnom i federalnom „korona“ zakonu, te Uredbi Vlade Federacije BiH od tri federalna ministarstva ukupan podsticaj za privredne subjekte i obrtnike iznosi: 2.897.569,04 KM.

Od tog iznosa dijeli se na slijedeće:

  1. Kantonalni „korona“ zakon: 639.574,00 KM, te od toga:

Privredni subjekti (d.o.o. i d.d.): 400.846,00 KM   (62,67%)

Obrtnici i ugostitelji:                   238.728,00 KM   (37,33%)

  1. Federalni „korona“ zakon:       1.185.892,90 KM (doprinosi april, maj i juni), te od toga:

          

Privredni subjekti (d.o.o. i d.d.):984.379,36 KM (85,16%)

Obrtnici i ugostitelji                   171.513,54 KM (14,84%)

Uredba Vlade FBIH:

  

  1. Federalno ministarstvo energetike industrije i rudarstva:

931.637,66 KM ( 6 privrednih subjekata)

  1. Federalno ministarstvo okoliša i turizma:

31.157,00 KM ( 3 privredna subjekta)

  1. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija:

139.307,48 KM ( 3 privredna subjekta)

Od federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije ostvario podsticaj niti jedan privredni subjekat.

Finansijska pomoć je značajna ali nedovoljna da bi poslovanje privrednih subjekata bilo održivo, te su stoga potrebne i nove mjere kako Vlade BPK Goražde, tako i Vlade FBIH, te iskazivanje solidarnosti i budžetskih korisnika sa radnicima u privredi u ova teška vremena.

Mjere koje predlaže Udruženja poslodavaca, a koje bi trebalo pod hitno poduzeti Vlada BPK Goražde u 2021.godini su slijedeće:

1.DONIJETI NOVI KANTONALNI „KORONA 2“ ZAKON

2. OBEZBJEDITI U BUDŽETU ZA 2021.GODINU 1.000.000,00 KM ZA PODRŠKU PRIVREDI I OBRTU USLJED PANDEMIJE KORONAVIRUSA

3. TEŽITI DA SE KAMATNA STOPA KOD BBI BANKE SMANJI SA SADAŠNJIH 1,89% KOJU PLAĆAJU POSLODAVCI I OBRTNICI NA 0%, A DA CIJELI IZNOS KAMATE (3,89) PLAĆA VLADA BPK GORAŽDE

4. POKRENUTI INICIJATIVU ZA IZMJENU KANTONALNIH ZAKONA KOJI ĆE IĆI U CILJU RASTEREĆENJA POSLODAVACA I OBRTNIKA

5. SPRIJEČITI NOVE NAMETE ZA POSLODAVCE NA SVIM NIVOIMA VLASTI

U ovoj godini intenziviran je i rad Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde. Održano je ukupno 5 sjednica što je zadovoljavajući broj. Razmatrale su se vrlo važne tačke, koje su prije svega vrlo važne za poslodavce, te se bavilo pitanjem pandemije, kako sa aspekta podsticaja za poslodavce, tako i sa zdravstvenog aspekta.

Nastojat ćemo i u narednoj godini nastaviti sa intezitetom rada ove vrlo važne institucije.

U 2021.godini Udruženje poslodavaca poseban akcenat će staviti na nastavak tripartitnog socijalnog dijaloga kroz Ekonomsko-socijalno vijeće u kojem je Udruženje poslodavaca legitimni predstavnik poslodavaca, te nastojati da se donesu što bolji propisi za poslodavce i stvaranje za njih boljih uslova za poslovanje.

U 2021.godini Udruženje poslodavaca će nastaviti sa započetim aktivnostima, te glavni fokus staviti na praćenje zakonskih propisa, poboljšanje pružanja usluga prema članovima, te raditi na nekim novim projekima koji se tiču promocije poslodavaca.

Također, neophodno je uspostaviti kvalitetniju komunikaciju i razmjenu mišljenja i iskustava između poslodavaca i nosioca izvršne i zakonodavne vlasti.

Očekujemo implementaciju Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja, prema kojem se očekuje značajniji podsticaj privrednim subjektima.

Bez proaktivne komunikacije, politika nemože razumijeti potrebe privrede i neće moći donositi pravovremene odluke i kvalitetna zakonska riješenja.

pres 25 12 20 1