Vlada KS utvrdila izmjene Zakona o šumama KS: Umanjenje nameta privrednicima za opštekorisne funkcije šuma Ispis

19.02.2021.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjeni zakona o šumama Kantona Sarajevo kojim se za 50 posto umanjuje naknada, odnosno parafiskalni namet za opštekorisne funkcije šuma, koju plaćaju pravni subjekti u Kantonu Sarajevo.

“Izmjenama je precizirano da se ova naknada za pravna lica čije je sjedište na području Kantona Sarajevo, kao i dijelove pravnih lica čije je sjedište izvan KS, ali obavljaju djelatnost na području KS-a, umanji sa trenutnih 0,07 posto na 0,035 posto od ukupnog ostvarenog prihoda tromjesečno i po završenom godišnjem računovodstvenom izvještaju prema mjestu ostvarenog prihoda”, naveo je ministar privrede Adnan Delić.

Dodao je da je ova odluka u skladu sa opredjeljenjem Vlade da se umanje određeni parafiskalni nameti i rastereti privreda.

Istakao je da ova odluka neće imati negativne posljedice po funkcije šuma.

Prijedlog zakona upućen je u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da se donese po skraćenom postupku.