Održana četvrta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde Ispis

25.3.2019.

esv 15.3.19

Danas je održana četvrta sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde.

Na dnevnom redu sjednice pored usvajanja Zapisnika sa predhodne sjednice našlo se davanje mišljenja na Budžet BPK Goražde.

Stav Ekonomsko socijalnog vijeća je da podržava usvajanje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu u skladu sa realnim okvirima uz uvažavanje potrebe za unaprijeđenje nivoa podrške za privatni sektor , kako kroz eventualne izmjene i dopune Budžeta,tako i tokom pripreme budžeta za naredne godine.

Ekonomsko socijalno vieće Bosnakso-podrinjskog kantona Goražde smatra da je potrebno provoditi aktivnosti na iznalaženju rješenjai mehanizama za povećanje prihoda u Budžetu i težiti ka daljem poboljšanju socijalnog statusa uposleinka u BPK Goražde.