Održana šesta redovna sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde Ispis

11.06.2019.

IMG 2187

Nakon prvog sastanka Ekonomsko-socijalnog vijeća u novom sazivu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je održan prošle sedmice, danas je održan i drugi sastanak ovog Vladinog savjetodavnog tijela.

U skladu s dnevnim redom, razmatran je Program rada Vlade i Ciljevi i politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu na koje su predstavnici poslodavaca i sindikata dali pozitivno mišljenje, s tim da je predloženo da se u ovoj godini razmatra i donošenje Zakona o šumama, izmjene Zakona o komunalnim taksama, Zakona o komunalnim djelatnostima,  te ubrzaju aktivnosti na donošenju Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

Razmatrana je i trenutna situacija u oblasti privrede i obrta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, pri čemu su se svi socijalni partneri složili da je u narednom periodu potrebno intenzivirati aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju boljeg poslovnog okruženja i uslova za razvoj privrede na području ovog kantona.

IMG 2193

IMG 2197