Održana prva u nizu edukacija na temu: Javne nabavke Ispis

17.10.2019.

javne nabavke 17. 10 19 1

Udruženje poslodavaca BPK Goražde u saradnji sa „Revicon“ d.o.o. Sarajevo organizovalo je prvu u nizu edukacija na temu: „Javne nabavke“.
Obrađivale su se slijedeće teme:
- Regulatorni okvir sistema javnih nabavki
- Osnovni principi javnih nabavki
- Izuzeci od primjene javnih nabavki
- Ugovorni organi
- Planiranje javnih nabavki
- Rokovi
- Obaviještavanje i izvještavanje
- Tenderska dokumentacija
- Postupci nabavke

- Elektronske nabavke, realizacija i upravljanje ugovorima

- Uloga komisije za nabavke i uloga službenika za javne nabavke

javne nabavke 17 10 19 2

Prisutni su zadovoljni stečenim novim znanjima i dogovoreno je da slijedeća tema budu : Radni odnosi, priprema poslodavaca za radno-pravne sporove te, sve što je vezano za ovu problematiku.

javne nabavke 17 10 19 3

javne nabavke 17 10 19 4

javne nabavke 17 10 19 5

javne nabavke 17 10 19 6