Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Održana 2. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde
Održana 2. redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail

05.11.2020.

123926406 843868916423440 9066163132578917516 n

 

Upravni odbor Udruženja poslodavaca BPK Goražde održao je 05.11.2020.godine 2. redovnu sjednicu, na kojoj se našlo 9 tačaka dnevnog reda.

Upravni odbor je nakon usvajanja Zapisnika sa predhodne sjednice razmatrao realizaciju odluka i zaključaka sa predhodne sjednice Upravnog odbora.

Razmatrana je i informacija o aktivnostima između dvije sjednice Upravnog odbora, kojih je bilo mnogo, a izdvojene su pored sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde i prezentacija pisanja projekata prema Evropskoj uniji od strane gostiju iz Osijeka, kao i sastanak premijerke sa privrednicima o aktuelnoj situaciji COVID-19.

U nastavku sjednice Upravni odbor je razmatrao efekte državne pomoći privredi, tj. od federalnog i kantonalnog „korona“,te smatra da je neophodno donijeti novi “korona” zakon na nivou BPK Goražde, nastaviti finansijski pomagati privredne subjekte i obrtnike sa područja BPK Goražde u vrijeme pandemije COVID-19, u skladu sa finansijskim mogućnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBIH koja predviđa pomoć privredi u iznosu od 90 miliona KM i na osnovu koje su zadužena četiri ministarstva da raspišu konkurse svako iz svog domena, a Upravni odbor je pokrenuo   inicijativu za izmjenu i dopunu Uredbe o interventinim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BIH u okolnostima pandemije COVID -19, jer uslovi i kriteriji za dodjelu finansijske pomoći isključuju mnoge kompanije čije poslovanje je ugroženo usljed pandemije, a time je ugroženo i veliki broj radnih mjesta.

Prema mišljenju Upravnog odbora, potrebno je preispitati dali je Uredba u skladu sa zakonom o sistemu državne pomoći BiH i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da li prevazilazi iznos po jednom privrednom subjektu, propisan Zakonom i Uredbom.

123960451 406572363698434 8268826396699214608 n

 

 

Na fonu federalne uredbe Upravni odbor je sačinio nekoliko prijedloga za nastavak finansijske pomoći privredi i to:

  • Hitno donijeti novi Zakon o ublažavanju posljedica pandemije Covid-19 na području BPK Goražde.
  • U Budžetu BPK Goražde za 2021.godinu planirati stabilizacijski fond u iznosu od 1.000.000,00 KM.
  • Pokrenuti ponovo inicijativu za izmjenama zakona na nivou BPK Goražde koji će ići u pravcu rasterećenja privrede (Zakon o komunalnim taksama BPK, Zakon o komunalnim djelatnostima BPK, Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon BPK i dr.)

Do kraja sjednice razmatrana je informacija o promjenama na evidenciji nezaposlenih osoba za period juni 2020.godine – septembar 2020.godine, u kojem je zabilježen porast broja zaposlenih za 39 osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

Na kraju sjednice članovi Upravnog odbora primili su k znanju informaciju o donošenju novih pravilnika o fiskalnim sistemima, te obavezi kupovine novih fiskalnih kasa od 01.01.2021.godine, te izrazili negodovanje za ovim postupkom ministarstva za finansije FBIH.

Također, izrazili su protivljenje prema sanitarnom inspektoru u kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove zbog neizdavanja riješenja u izolaciji, te na taj način se prebacuju troškovi na teret poslodavaca, što se smatra potpuno pogrešnim i novi trošak za poslodavce, što je u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBIH.

Primljena je k znanju i informacija o donošenju Zakonu o zaštiti na radu FBIH, koji nakon 1990-te godine konačno reguliše ovu oblast.

124592309 845434566230256 481518544312303033 n

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 14