Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17 PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17 PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PDF Ispis E-mail

Službene novine Federacije BiH, broj 97/21

Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke 10. stavak (6) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 293. sjednici, održanoj 02.12.2021. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17 PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI-SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA"


I


Odobrava se dodjela sredstava osiguranih Odlukom o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjel 24 glava 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razdjel 50 glava 5001-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21) za 241 korisnika u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 KM, kako slijedi:

RB

Gospodarsko društvo

Sjedište gospodarskog društva

Kanton

Broj radnika na dan 31.08.2021.

Šifra djelatnosti

Iznos za dodjelu u KM

1

BATIMAT BA d.o.o. Bužim

Bosanska Krupa

USK

12

25.62

43.720,93

2

ROSTFREI CENTAR d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

5

25.61

18.217,05

3

KEKIĆ METALI d.o.o

Velika Kladuša

USK

13

25.12

47.364,34

4

ROLO-MAX d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

16

25.11

58.294,57

5

CIVIĆ d.o.o. Cazin

Cazin

USK

72

25.99

262.325,58

6

AGM-Fenstertechnik d.o.o.

Odžak

PK

12

25.12

43.720,93

7

POSKOM d.o.o. Orašje

Orašje

PK

15

29.2

54.651,16

8

INTEGRAL d.o.o. Odžak

Odžak

PK

9

25.11

32.790,70

9

EURO-ART d.o.o. Orašje

Orašje

PK

2

32.5

7.286,82

10

TMD Ai d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

544

29.32

700.000,00

11

ABS-TECHNOLOGY d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

4

25.62

14.573,64

12

INDEX d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

106

25.62

386.201,55

13

KS-71 d.o.o.

Gračanica

TK

10

25.99

36.434,11

14

HP FLUID d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

17

28.12

61.937,98

15

Global Promet d.o.o. Tuzla

Tuzla

TK

9

28.22

32.790,70

16

TMD AUTOMOTIVE d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

106

29.32

386.201,55

17

EURO PROST d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

101

28.22

367.984,50

18

ALUMINA d.o.o. Živinice

Živinice

TK

14

25.11

51.007,75

19

SU-AD d.o.o. Živinice

Živinice

TK

8

25.11

29.147,29

20

MAGMA METAL d.o.o.

Gradačac

TK

24

29.32

87.441,86

21

TMD-HANIBAL d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

45

28.99

163.953,49

22

Fining d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

61

28.22

222.248,06

23

METAL-AS d.o.o. Visoko

Visoko

ZDK

12

25.21

43.720,93

24

STEEL CONSTRUCTION &ENGINEERING d.o.o.

Zavidovići

ZDK

10

25.11

36.434,11

25

JUNIOR EKO-TERMIK d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

12

25.11

43.720,93

26

ENBB Produkt d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

1

25.62

3.643,41

27

EFCO-NAT d.o.o. Maglaj

Maglaj

ZDK

6

33.11

21.860,47

28

VAR d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

11

25.11

40.077,52

29

WATER JET HAS d.o.o.

Usora

ZDK

14

25.61

51.007,75

30

ES-STHAL d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

10

25.62

36.434,11

31

IVEX d.o.o. Usora

Usora

ZDK

14

25.61

51.007,75

32

PDVM ELEKTROVAR d.o.o. Kakanj

Kakanj

ZDK

111

25.62

404.418,60

33

ALUMONT d.o.o.

Doboj jug

ZDK

13

25.12

47.364,34

34

KALIM-PROFIL d.o.o. Tešanj

Tešanjka-Tešanj

ZDK

43

24.11

156.666,67

35

INOX TRADE d.o.o. Maglaj

Maglaj

ZDK

5

25.11

18.217,05

36

SEANTECH BOSNIA d.o.o. Vareš

Vareš

ZDK

39

28.15

142.093,02

37

METAL-PRECIS d.o.o.

Tešanj

ZDK

2

25.61

7.286,82

38

MABIS d.o.o.

Usora

ZDK

15

25.99

54.651,16

39

MBA Steel d.o.o.

Usora

ZDK

31

25.61

112.945,74

40

HIDRAULIK -TIM d.o.o Tešanj

Jelah

ZDK

6

28.29

21.860,47

41

EMKA BOSNIA d.o.o. Goražde

Goražde

BPK

637

25.72

700.000,00

42

SISTEM-FRIGO d.o.o. Kiseljak

Kiseljak

SBK

6

28.25

21.860,47

43

Tvornica alata d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

24

25.73

87.441,86

44

PERFECT WELDING-PERFEKTNO ZAVARIVANJE d.o.o.Bugojno

Bugojno

SBK

21

25.62

76.511,63

45

Buljan Ceste d.o.o.

Kreševo

SBK

21

25.99

76.511,63

46

TEHNIKA d.o.o. Gornji Vakuf Uskoplje

Gornji Vakuf Uskoplje

SBK

18

28.49

65.581,40

47

GREBEN d.o.o. Novi Travnik

Novi Travnik

SBK

25

28.11

91.085,27

48

TMB d.o.o. Kreševo

Kreševo

SBK

7

25.12

25.503,88

49

EUROLASER d.o.o. Busovača

Busovača

SBK

3

25.62

10.930,23

50

Lašva Komerc d.o.o.

Nova Bila

SBK

22

29.32

80.155,04

51

Eko-commerce d.o.o.

Kaćuni

SBK

5

25.93

18.217,05

52

ELCON d.o.o. Čapljina

Čapljina

HNK

4

28.22

14.573,64

53

MB KLAMER d.o.o. Prozor Rama

Prozor-Rama

HNK

3

25.93

10.930,23

54

EUROSJAJ d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

281

25.61

700.000,00

55

UNISGAL d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

47

25.61

171.240,31

56

FRIGOTERM d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

10

28.25

36.434,11

57

ALAT d.o.o. Konjic

Konjic

HNK

52

25.73

189.457,36

58

DITRX d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

9

24.54

32.790,70

59

PRISIKA d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

49

25.62

178.527,13

60

GLOBAL TRADE d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

20

25.62

72.868,22

61

METAL LINE d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

1

25.11

3.643,41

62

RAGNI IC d.o.o.

Mostar

HNK

3

27.40

10.930,23

63

DŽAJKIĆ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

6

25.11

21.860,47

64

BILTON d.o.o. Grude

Grude

ZHK

11

25.92

40.077,52

65

AL RADE d.o.o.

Široki Brijeg

ZHK

2

25.12

7.286,82

66

TVORNICA REKLAMA Stankić d.o.o.

Grude

ZHK

1

27.40

3.643,41

67

KS TUEREN d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

39

25.12

142.093,02

68

MIROMETAL d.o.o. Posušje

Posušje

ZHK

12

25.12

43.720,93

69

PHS -RAK d.o.o. Grude

Grude

ZHK

3

25.62

10.930,23

70

MISIR BMJ d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

2

25.11

7.286,82

71

VOLKSWAGEN SARAJEVO d.o.o.

Vogošća

KS

288

29.32

700.000,00

72

BRAĆA MUJIĆ Export-Import d.o.o.

Ilidža

KS

131

25.11

477.286,82

73

EDELSTAHAL PROKROM d.o.o. Sarajevo

Ilidža

KS

20

25.11

72.868,22

74

Habenex d.o.o. Sarajevo

Ilidža

KS

6

25.61

21.860,47

75

Sofrel d.o.o.

Vogošća

KS

7

28.25

25.503,88

76

PROCEDO d.o.o. Sarajevo

Vogošća

KS

30

25.73

109.302,33

77

ELECTRONIK METAL PRODUKT d.o.o. Sarajevo

Ilidža

KS

3

27.9

10.930,23

78

Imp coils d.o.o. Sarajevo

Hadžići

KS

7

28.25

25.503,88

79

VETING d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

9

25.11

32.790,70

80

R-P-B d.o.o.

Vogošća

KS

22

25.11

80.155,04

81

F.K. COMPANY d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

31

32.5

112.945,74

82

HUDINY LOCK d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

9

25.72

32.790,70

83

UNIS UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Sarajevo

Novo Sarajevo

KS

16

25.62

58.294,57

84

ATHABASCA INVESTMENT d.o.o. Tomislavgrad

Tomislavgrad

K10

93

27.32

338.837,21

85

B KRUG d.o.o.

Livno

K10

45

25.12

163.953,49

86

STOLARKOMERC d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

25

31.02

91.085,27

87

DINEKO DIZAJN d.o.o

Velika Kladuša

USK

10

31.01

36.434,11

88

M.H.M.COMPANY Bihać

Bihać

USK

4

16.23

14.573,64

89

STOLARIJA KENDIĆ d.o.o.

Velika Kladuša

USK

54

16.23

196.744,19

90

RHM COMERC d.o.o Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac

USK

15

16.1

54.651,16

91

ADACO d.o.o. Bosanska Krupa

Bosanska Krupa

USK

10

16.29

36.434,11

92

Istracom d.o.o. Sanski Most

Sanski Most

USK

8

16.29

29.147,29

93

Grafostil d.o.o.

Odžak

PK

12

17.29

43.720,93

94

DUO d.o.o. Domaljevac

Domaljenovac

PK

1

16.29

3.643,41

95

Žepić d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

12

16.10

43.720,93

96

IVADO d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

8

16.10

29.147,29

97

MEFOS IB-6 d.o.o. Kladanj

Kladanj

TK

3

16.1

10.930,23

98

TIMBER TRADING &MANUFACTURING d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

20

16.1

72.868,22

99

BH-LEGNO d.o.o.

Doborovci

TK

12

16.1

43.720,93

100

Hanić d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

18

16.10

65.581,40

101

BITA-INVEST d.o.o. Tuzla

Tuzla

TK

18

16.1

65.581,40

102

TRUMA-COMPANY d.o.o. Živinice

Živinice

TK

26

31.02

94.728,68

103

HAPPY-COMPANY d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

4

16.23

14.573,64

104

MEKIĆ d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

7

16.1

25.503,88

105

HUSANOVIĆ &CO d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

7

16.24

25.503,88

106

DOO VUČKO KOMERC Gračanica

Gračanica

TK

2

16.1

7.286,82

107

Ahi-trade d.o.o. Kalesija

Kalesija-Tojšići

TK

6

31.09

21.860,47

108

FAANS&GROUP d.o.o.

Tuzla

TK

33

31.09

120.232,56

109

Vučkoprom d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

2

16.1

7.286,82

110

NATRON -HAYAT d.o.o. Maglaj

Maglaj

ZDK

864

17.21

700.000,00

111

BOSNA-COMMERCE d.o.o. Jelah -Tešanj

Jelah

ZDK

14

16.1

51.007,75

112

B WOOD d.o.o.Tešanj

Tešanj

ZDK

4

31.09

14.573,64

113

KARTON KOMERC d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

13

17.21

47.364,34

114

FANTASY UNIKAT d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

20

31.09

72.868,22

115

EUROIMPEX-AN d.o.o.o.

Zavidovići

ZDK

31

16.29

112.945,74

116

ARTECO Wood Technology Center d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

13

31.09

47.364,34

117

DESIGN-S d.o.o.

Tešanj

ZDK

7

31.09

25.503,88

118

MAX PELLET d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

2

16.29

7.286,82

119

AUREUS d.o.o.

Gornji Vakuf-Uskoplje

SBK

290

16.21

700.000,00

120

KARADŽA-TRADE-KAŠMIR d.o.o.

Bugojno

SBK

85

31.09

309.689,92

121

GRAND PTG d.o.o. Busovača

Busovača

SBK

21

16.1

76.511,63

122

IDEL COMERC d.o.o. Busovača

Kaćuni

SBK

12

16.29

43.720,93

123

HART d.o.o. Vitez

Vitez

SBK

6

31.09

21.860,47

124

PTD LUKIĆ Kreševo d.o.o.

Kreševo

SBK

15

16.1

54.651,16

125

Morea d.o.o. Kiseljak

Kiseljak

SBK

58

31.09

211.317,83

126

SUCASA-Tvoja kuća d.o.o. Travnik

Nova Bila

SBK

5

16.23

18.217,05

127

PTU INGRAS d.o.o. Gornji Vakuf

G.Vakuf-Uskoplje

SBK

5

16.10

18.217,05

128

HOLZ SERVICE d.o.o.Busovača

Busovača

SBK

14

16.29

51.007,75

129

MIAM d.o.o. Fojnica

Fojnica

SBK

45

16.23

163.953,49

130

ESPRO d.o.o. Donji Vakuf

Donji Vakuf

SBK

10

16.1

36.434,11

131

Roccaforte d.o.o. Vitez

Vitez

SBK

54

31.09

196.744,19

132

LH-TEC d.o.o. Kiseljak

Kiseljak

SBK

20

16.1

72.868,22

133

ŠAKIĆ d.o.o. Busovača

Busovača

SBK

39

16.29

142.093,02

134

LINEA INTERIJERI d.o.o.

Mostar

HNK

3

31.09

10.930,23

135

MODIMEX d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

7

31.02

25.503,88

136

CORAL INTERIJER d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

7

31.01

25.503,88

137

STOLAR d.o.o. Jablanica

Jablanica

HNK

16

16.23

58.294,57

138

JUDIK d.o.o. Neum

Neum

HNK

13

31.09

47.364,34

139

FRAM-ZIRAL d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

21

18.11

76.511,63

140

NIZ d.o.o.Mostar

Mostar

HNK

6

31.09

21.860,47

141

STOLARIJA ZOVKO d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

15

16.24

54.651,16

142

GLAVINA d.o.o. Široki Brijeg

Široki Brijeg

ZHK

8

31.01

29.147,29

143

SARFA d.o.o. Sarajevo

Ilijaš

KS

31

16.1

112.945,74

144

ADANA CO d.o.o. Sarajevo

Hadžići

KS

145

31.01

528.294,57

145

GRAMEX d.o.o. Sarajevo

Sarajevo

KS

13

16.1

47.364,34

146

STILLES d.o.o. Sarajevo

Novo Sarajevo

KS

16

31.09

58.294,57

147

GORJE COP d.o.o. Glamoč

Livno

K10

8

16.10

29.147,29

148

ALPINA d.o.o Glamoč

Glamoč

K10

23

16.1

83.798,45

149

Poljani d.o.o.

Bosansko Grahovo

K10

49

16.10

178.527,13

150

ŠUJICA-DRVO d.o.o. Kupres

Kupres

K10

24

16.1

87.441,86

151

Winer d.o.o. Livno

Livno

K10

11

31.09

40.077,52

152

Grafolade &77x7 d.o.o. Orašje

Donja mahala

PK

10

18.12

36.434,11

153

PRINT TEAM d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

18

18.12

65.581,40

154

GRAFOTISAK d.o.o. Grude

Grude

ZHK

403

18.12

700.000,00

155

SABAH-PRINT d.o.o. Ilidža

Sarajevo Centar

KS

4

18.12

14.573,64

156

GRAFIČAR PROMET d.o.o. Sarajevo

Ilidža

KS

6

18.11

21.860,47

157

2B d.o.o. Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

19

22.22

69.224,81

158

MIRAL PVC d.o.o Velika Kladuša

Velika Kladuša

USK

99

22.23

360.697,67

159

BOSNA PLAST d.o.o Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac

USK

29

22.22

105.658,91

160

SEMET AUTOMOTIVE d.o.o.

Bihać

USK

7

22.29

25.503,88

161

NI MONT d.o.o. Orašje

Orašje

PK

3

22.23

10.930,23

162

MAGROPLAST d.o.o.

Odžak

PK

22

22.22

80.155,04

163

HEMPLAST PROFIL d.o.o.Gračanica

Gračanica

TK

4

22.23

14.573,64

164

Berry Superfos Balkan d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

243

22.22

700.000,00

165

Fetter Group d.o.o. Teočak

Teočak

TK

14

22.23

51.007,75

166

PROLINE SYSTEME d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

4

22.23

14.573,64

167

PLASTOFLEX d.o.o Gračanica

Gračanica

TK

111

22.22

404.418,60

168

GIR d.o.o. Gračanica

Gračanica

TK

4

32.99

14.573,64

169

PRIMA-COMMERCE d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

39

25230

142.093,02

170

GLUCK NORM d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

11

22.23

40.077,52

171

SSL d.o.o. Lukavac

Lukavac

TK

499

20.13

700.000,00

172

SINTEX d.o.o. Doboj-Jug

Doboj Jug

ZDK

12

25.12

43.720,93

173

Plastika Katić d.o.o.

Usora

ZDK

1

22.21

3.643,41

174

ALUMAX d.o.o. Jelah -Tešanj

Tešanj

ZDK

21

22.23

76.511,63

175

ADENAL d.o.o. Jelah

Jelah

ZDK

15

22.23

54.651,16

176

MEMIĆ PLAST d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

11

22.23

40.077,52

177

SF-PLAST d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

7

22.23

25.503,88

178

ALKUS d.o.o. Kreševo

Kreševo

SBK

8

22.23

29.147,29

179

SAN MARCO DT BH d.o.o.

Čitluk

HNK

15

20.3

54.651,16

180

VALBIH d.o.o.

Konjic

HNK

10

20.59

36.434,11

181

MA-COM d.o.o. Stolac

Stolac

HNK

41

22.29

149.379,84

182

NOVI DAN d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

3

20.53

10.930,23

183

WELTPLAST d.o.o. Posušje

Posušje

ZHK

114

22.22

415.348,84

184

EKOFILM d.o.o Ljubuški

Ljubuški

ZHK

34

22.22

123.875,97

185

TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad

Tomislavgrad

K10

21

22.21

76.511,63

186

d.o.o. Unatex Solutions Bihać

Bihać

USK

3

13.92

10.930,23

187

OTKUPNA STANICA FI&CO d.o.o. Ključ

Ključ

USK

10

15.11

36.434,11

188

BRKIĆ A&A d.o.o. Odžak

Odžak

PK

81

15.2

295.116,28

189

BOXMARK LEATHER d.o.o. Lukavac

Lukavac

TK

834

15.12

700.000,00

190

MAŠIĆ d.o.o. Kladanj

Kladanj

TK

24

14.13

87.441,86

191

THEMA d.o.o Gradačac

Gradačac

TK

272

15.2

700.000,00

192

RENESANSA d.o.o. Živinice

Živinice

TK

57

31.09

207.674,42

193

KONFEKCIJA F.B.M. d.o.o. Lukavac

Puračić

TK

74

14.14

269.612,40

194

KOŽA KOMERC d.o.o. Tešanj

Jelah

ZDK

45

14.13

163.953,49

195

NERZZ BEŠLAGIĆ d.o.o. Visoko

Visoko

ZDK

36

14.11

131.162,79

196

ART d.o.o.

Tešanj

ZDK

89

14.13

324.263,57

197

LANATEX d.o.o. Breza

Breza

ZDK

18

14.13

65.581,40

198

MERIDIJAN d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

7

14.31

25.503,88

199

Rukavičar d.o.o. Usora

Usora

ZDK

5

15.12

18.217,05

200

PREVENT ZENICA d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

473

13.92

700.000,00

201

PREVENT SPECIALS d.o.o. Žepče

Žepče

ZDK

212

13.92

700.000,00

202

PREVENT VISOKO d.o.o. Visoko

Visoko

ZDK

764

13.92

700.000,00

203

SENDY d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

3

14.13

10.930,23

204

EMPRESS d.o.o. Zenica

Zenica

ZDK

16

14.12

58.294,57

205

PREVENT GORAŽDE d.o.o. Goražde

Goražde

BPK

676

13.92

700.000,00

206

PPUD MECA d.o.o. Novi Travnik

Novi Travnik

SBK

50

15.2

182.170,54

207

KOŽARA d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

13

15.11

47.364,34

208

BOŠNJAK COMMERCE d.o.o. Vitez

Vitez

SBK

40

13.2

145.736,43

209

NOVO-STIL d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

40

15.2

145.736,43

210

Jurin Design d.o.o. Kreševo

Kreševo

SBK

7

13.92

25.503,88

211

ATENA d.o.o. Novi Travnik

Novi Travnik

SBK

148

15.20

539.224,81

212

ALMA FASHION d.o.o. Travnik

Travnik

SBK

7

15.2

25.503,88

213

SATEN ORIJENT d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

26

13.92

94.728,68

214

BIMONT-COM d.o.o. Vitez

Vitez

SBK

17

31.03

61.937,98

215

MG LON Export-import d.o.o.

Busovača

SBK

9

15.12

32.790,70

216

OLIP-BOSNA d.o.o. za proizvodnju i promet Travnik

Travnik

SBK

1099

15.20

700.000,00

217

UNIMAX d.o.o. Fojnica

Fojnica

SBK

68

13.92

247.751,94

218

SIN-CRO-ER d.o.o Čapljina

Čapljina

HNK

8

13.92

29.147,29

219

CORRADO d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

9

13.92

32.790,70

220

KANA N&N d.o.o. Ilidža

Ilidža

KS

11

13.92

40.077,52

221

USLUŽNOST d.o.o. Sarajevo

Sarajevo Centar

KS

37

14.13

134.806,20

222

EURO STEP d.o.o. Sarajevo

Ilidža

KS

24

15.2

87.441,86

223

BELLISSIMA d.o.o.Sarajevo

Vogošća

KS

21

14.13

76.511,63

224

VEZENJE d.o.o

Sarajevo

KS

3

13.99

10.930,23

225

DOM-INVEST d.o.o.

Orašje

PK

11

23.61

40.077,52

226

TEHNOSTAN d.o.o. Kalesija

Kalesija

TK

12

23.70

43.720,93

227

FIBRAWORLD d.o.o. Gradačac

Gradačac

TK

38

20.16

138.449,61

228

KAMEN STIL d.o.o. Tešanj

Tešanj

ZDK

5

23.7

18.217,05

229

FESTA d.o.o.

Tešanjka-Tešanj

ZDK

38

22.23

138.449,61

230

EURO ES d.o.o.

Tešanj

ZDK

4

16.23

14.573,64

231

NIRBO d.o.o. Jajce

Jajce

SBK

29

16.23

105.658,91

232

U.M. BETON d.o.o. Bugojno

Bugojno

SBK

22

23.61

80.155,04

233

PLIVA d.o.o. Jajce

Jajce

SBK

16

23.7

58.294,57

234

Građevinar d.o.o. Novi Travnik

Novi Travnik

SBK

32

23.63

116.589,15

235

MRAMOR d.o.o.

Mostar

HNK

5

23.70

18.217,05

236

ONIKS d.o.o. Mostar

Mostar

HNK

12

23.70

43.720,93

237

VIR-MRAMOR d.o.o. Posušje

Posušje

ZHK

5

23.7

18.217,05

238

KAMENKO d.o.o. Ljubuški

Ljubuški

ZHK

6

23.7

21.860,47

239

ALFA-PLAST d.o.o. Tomislavgrad

Tomislavgrad

K10

39

25.23

142.093,02

240

D.M. COMMERCE d.o.o. Odžak

Odžak

PK

10

32.99

36.434,11

241

LUMEN d.o.o. Drinovci, Grude

Grude

ZHK

56

32.99

204.031,01

UKUPNO

13.539

30.000.000,00II.


Sredstva iz točke I. ove odluke osigurana su Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/21) na razdjelu 12., glava 1201, ekonomski kod 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i alocirana su na razdjel 17., glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, ekonomski kod 614500 - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima.

III.


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli financijske pomoći, sa definiranim pravima i obvezama ugovornih strana. Gospodarskim društvima koja zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, sredstva će se uplatiti na transakcijski račun korisnika financijske pomoći.

IV.


Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i korisnik financijske pomoći, svatko u okviru svoje nadležnosti.

V.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1792/2021
02. prosinca 2021. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, v. r.

 
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 13