Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU
UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU PDF Ispis E-mail

03.06.2022.

UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU


Član 1.


U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 25a/22), u članu 6. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi:

"(5) Za gradilište koje se, u potpunosti ili djelimično, finansira sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, način postavljanja i održavanja Informativnih tabli uređen je Uredbom o načinu korištenja naziva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u projektima koji se u potpunosti ili djelimično finansiraju sredstvima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, sredstvima privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te sredstvima pravnih lica osnovanih od strane Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/22).

Dosadašnji stav (5) postaje stav (6)."

Član 2.


U članu 49., u stavu (2), tačka b) mijenja se i glasi:

"b) ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenom na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenu na teritoriju SFRJ do 06.04.1992. godine ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečenom na prostoru Bosne i Hercegovine do stupanja na snagu ove uredbe, odnosno rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita izdato od nadležnog organa,"

Član 3.


U članu 50., u stavu (6), tačka 3) mijenja se i glasi:

"3) konzervatora ili restauratora ili arheologa ili povjesničara umjetnosti s radnim iskustvom u struci od minimalno pet (5) godina, a koji može biti angažiran i ugovorom o djelu na vremenski period minimalno u trajanju važenja ovlaštenja."

Član 4.


U članu 64., u stavu (1), tačka a) mijenja se i glasi:

"a) minimalno jednog diplomiranog inženjera arhitekture, odnosno jednog diplomiranog inženjera građevine visoke stručne spreme (VSS) ili minimalno 240 ECTS bodova II. ciklusa visokog obrazovanja, od kojih je jedan voditelj radova s ovlaštenjem za fizičke osobe i konzervatora, restauratora, arheologa ili povjesničara umjetnosti, a koji može biti angažiran i ugovorom o djelu na vremenski period minimalno u trajanju važenja ovlaštenja,"

Član 5.


U članu 80., iza stava (2), dodaje se stav (3), koji glasi:

"(3) Izmjene rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti projektovanja i građenja/izvođenja radova, izdatih u skladu sa odredbama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), u pogledu promjene stručnih lica, bit će okončane u skladu sa odredbama iste uredbe."

Član 6.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17