Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH
Utvrđen Prijedlog zakona o turizmu FBiH PDF Ispis E-mail

16.06.2022.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu FBiH. Ovaj zakon, koji je predložilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uređuje planiranje i razvoj turizma u FBiH, podsticajne mjere, uslove i način obavljanja turističke djelatnosti, te turističke subjekte, putničke agencije, turističke vodiče i zastupnike, pratioce i animatore. Također uređuje usluge u turizmu, njegovu promociju i unapređenje, turističke zajednice za promociju, registar turizma, te inspekcijski nadzor i druga pitanja od značaja za razvoj i unapređenje turizma.

Planiranje i razvoj turizma realizira se putem dokumenata, i to strategije razvoja turizma, plana promocije, master i marketing plana, te programa razvoja turističkih proizvoda.

Strategija razvoja turizma donosi se za teritoriju Federacije BiH i ona utvrđuje ciljeve i prioritete razvoja ovog sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, te monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Strategiju donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH. Pri tome Vlada može Parlamentu predložiti usvajanje strategije koja je donesena na nivou BiH kao sektorskog strateškog okvira FBiH.

Prijedlog plana promocije turizma u FBiH izrađuje Turistička zajednica FBiH i podnosi ga Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a donosi ga Vlada FBiH na godišnjem nivou. Master plan, kojeg na prijedlog Federalnog ministarstva donosi Vlada FBiH, odnosi se na prioritetnu turističku destinaciju u skladu s potrebama FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave. Turističke zajednice, u skladu s planom promocije, donose godišnji marketing plan kojim definišu svoje promotivne aktivnosti u turizmu.

Kao usluge turističke djelatnosti definirane su pružanja usluga putničke agencije, turističkih profesija (turističkog vodiča, pratioca, animatora, zastupnika), te usluga u zdravstvenom, kongresnom, vjerskom, omladinskom, ruralnom, lovnom, ribolovnom, avanturističkom, zimskom, i drugim oblicima turizma.

Turističku djelatnost obavljaju pravne i fizičke osobe upisane u registre za vršenje te djelatnosti i koje ispunjavaju uslove za pružanje turističkih usluga.

Prema obrazloženju resornog federalnog ministarstva, izradi Zakona o turizmu u FBiH pristupilo se nakon analize stanja na turističkom tržištu i sagledavanja problema s kojim su se suočavali akteri turističke privrede, kao i drugi subjekti koji obavljaju privredne djelatnosti neposredno povezane s turizmom. Naročito je ukazano na potrebu smanjenja sive ekonomije, te na provođenja presude Ustavnog suda FBiH od 3.7.2014. godine kojom je Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH proglašen neustavnim. Razlog za izradu Zakona o turizmu Federacije BiH, obrazloženo je između ostalog, jeste i obaveza prilagođavanja domaćih zakona pravilima Svjetske turističke organizacije i najboljim praksama zemalja Evropske unije.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17