Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini
Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini PDF Ispis E-mail

15.03.2024.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrasce možete preuzeti ovdje:

  • Lot I – obrazac JPA L- 1 – LINK
  • Lot IV obrazac JPA L – 4 – LINK
  • Lot V obrazac ORG JPA L – 5 – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  

„Javni poziv 2024. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 28.03.2024. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim Lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu u roku ne dužem od osam (8) dana od dana objave obavjesti na internet stranici Fonda.
  • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je do osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
  • Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće biti uzete u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 17