Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti ODRŽANA 18.REDOVNA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE
ODRŽANA 18.REDOVNA IZVJEŠTAJNO-IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE PDF Ispis E-mail

18.04.2024.

skupština 18 04 24 1

Udruženje poslodavaca BPK Goražde održalo je 18. redovnu Izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine 18.04.2024.godine.

Na početku sjednice donesene su odluke o razriješenju članova skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora radi isteka mandata.

Nakon toga jednoglasno su donesene odluke o imenovanju članova Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora za mandatni period 2024-2028 godine.

Za predsjednika skupštine izabran je Adnan Mirvić ispred firme „TVC“ d.o.o., za predsjednicu Upravnog odbora Šejla Bojadžija ispred MPI „Mlin“ d.d., te Haris Ražanica za predsjednika Nadzornog odbora ispred firme „Centroprevoz“ d.o.o.

Skupština Udruženje poslodavaca BPK Goražde usvojila je Izvještaj o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora, tehničke službe i delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde za 2023.godinu.

Kada su u pitanju aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2023. godini članovi Skupštine su konstatovali da su aktivnosti bile zapažene, da se nastavilo sa edukacijama poslodavaca, ažuriranjem registra propisa. Posebno je naglašeno da je uspješno realizovana manifestacija „Večer uspješnih poslovnih priča“, te da treba sa tom manifestacijom nastaviti i dalje.

Održavani su sastanci Upravnog odbora Udruženja poslodavaca na kome se razmatrala trenutna ekonomska situacija, posebno nastojanje za dobijanje finansijskih sredstava za privredne subjekte, te poduzimale određene radnje na poboljšanju poslovnog ambijenta i rasterećenja privrede, učestvovalo se u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, prisustvovalo se javnim raspravama po svim zakonima koji se tiču poslodavaca i drugim dokumentima važnim za privatni sektor, davani određeni prijedlozi na nacrte Zakona.

Udruženje poslodavaca konstantno je radilo na promovisanju privrednog potencijala BPK Goražde putem “Privrednog vodiča BPK Goražde”, koji je preveden i na engleski jezik putem web stranice Udruženja, te putem promotivnog filma o privrednim subjektima.

 

skupština 18 04 24 2

Udruženje poslodavaca BPK Goražde je aktivno učestvovalo u radu Ekonomsko socijalnog vijeća BPK Goražde putem koga je bilo uključeno u vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike te afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava odnosno interesa poslodavaca.

I pored nepovoljnog privrednog ambijenta u kome su se odvijale poslovne aktivnosti, Udruženje poslodavaca je veći dio programskih zadataka u 2023. godini uspješno realizovalo. Sve to je ostvareno zahvaljujući dobroj i koordiniranoj aktivnosti organa i Stručne službe Udruženja poslodavaca. Tome je doprinijela i uspješna saradnja sa drugim organima i institucijama u čijoj nadležnosti je privredna problematika, kao i napredak u saradnji sa organima Vlasti na kantonalnom nivou.

Skupština je usvojila i Program rada za 2024.godinu.

Osnovne aktivnosti Udruženja poslodavaca u 2024. godini biće usmjerene na praćenje poslovanja i pružanje pomoći članicama u riješavanju ukupne problematike u oblasti radno-pravnih odnosa, poreske politike, rasterećenja privrede, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, edukacije poslodavaca, promocija privrednog potencijala BPK Goražde putem privrednog vodiča, promotivnog filma, web stranice i drugim sredstvima, te u drugim oblastima, a prema zahtjevima i potrebama poslodavaca za realizaciju njihovih poslovnih aktivnosti, uvažavajući sve specifičnosti i djelatnosti iz kojih su zastupljeni poslodavci, njihov strateški značaj i složenost problema u tim djelatnostima.

Udruženje će se zalagati za mjere rasterećenja privrede u oblasti fiskalne politike, za izdvajanje sredstava iz budžeta kantona za podsticaj malog i srednjeg preduzetništva, te na promociji privrednih subjekata sa područja BPK Goražde.

Skupština je također usvojila Finansijski plan za 2024.godinu, te završni račun za 2023.godinu.

Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde je zaključila da se treba još jače sinergijski djelovati prema institucijama vlasti, ka ostvarenju zajedničkog cilja stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i boljih uslova za privređivanje, te nastaviti sa organizovanjem okruglih stolova po raznim temama, a na teme koje su bitne za poslodavce.

Na skupštini su prisustvovali i predstavnici ministarstva za privredu BPK Goražde i Službe za zapošljavanje BPK Goražde.

skupština 18 04 24 3

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 34