Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Vijesti VIŠE OD 27 MILIONA KM ZA PROGRAME RAZVOJA MALE PRIVREDE
VIŠE OD 27 MILIONA KM ZA PROGRAME RAZVOJA MALE PRIVREDE PDF Ispis E-mail

09.05.2024.

Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta četiri odluke kojim se usvajaju programi utroška sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 27.200.000 KM. Sredstva se raspodjeljuju po projektima utvrđenim Programom i isplatit će se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva.

Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima u iznosu od 7.500.000 KM. Ova sredstva namijenjana su za izgradnju poduzetničkih zona i bit će raspodjeljena po projektu utvrđenim Programom, a isplatit će se korisnicima kao nepovratna (grant) sredstva.

Drugom odlukom usvojen je Program utroška sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, privrednim/obrtničkim komorama FBiH i kantona, te obrazovnim institucijama u iznosu od 1.000.000 KM.

Trećom odlukom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u iznosu od 17.700.000 KM. Programom su sredstva namijenjena za jačanje konkuretnosti MSP, podršku MSP u IT sektoru, poticaje za razvoj obrta i srodnih djelatnosti, te poticaj novoosnovanim subjektima male privrede i pružanje monitoring usluga za subjekte male privrede.

Posljednjom odlukom usvojen je Program utroška sredstava tekućih transfera - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za regresiranje kamata - Garancijski fond u iznosu od 1.000.000 KM.

Za prve tri odluke sredstva će se korisnicima dodijeljivati u skladu s kriterijima utvrđenim u programima, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Za sredstva za regresiranje kamata – Garancijski fond se ne raspisuje javni konkurs i sredstva poticaja će biti doznačena korisnicima kredita po kreditno-garantnim programima resornog ministarstva i to po automatizmu ukoliko su uredno izmirili dotadašnje obaveze po kreditima.

Razlog za donošenje pomenutih odluka je realizovanje godišnjeg Programa razvoja male privrede za Federaciju BiH.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 13