Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Najave VII Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde
VII Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde PDF Ispis E-mail


Ul. Seada Sofovića Sofe br.10, 73000 Goražde

Telefon/fax: +387 38 220-932; sekretar : 061/992-778; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; web:www.upbpk.com

Ž-R: 1011400000659180; ID broj: 4245052940009; R-br: R-I-14/2005

______________________________________________________________________________________ 

Broj:    _______ /13

Goražde: 22.03.2013.godine

 

Na osnovu člana 17.Statuta Udruženja poslodavaca BPK Goražde sazivam:

VII REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA BPK GORAŽDE

Skupština Udruženja poslodavaca BPK Goražde će se održati dana 28.03.2013. godine /četvrtak/ u Velikoj  sali Ministarstva za privredu BPK Goražde( Ul. Maršala Tita br.13)  sa početkom u 13,00 sati.

Za Skupštinu Udruženja poslodavaca BPK Goražde predlaže se sljedeći:

D n e v n i    r e d

1)  Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;

2) Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VI Skupštine Udruženja poslodavaca BPK      Goražde, prilog ( zapisnik);

3) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja o radu Udruženja poslodavaca BPK Goražde za 2012.godinu;

- Izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde;

- Izvještaja o radu Nadzornog odbora Udruženja poslodavaca BPK Goražde za 2012.godinu o materijalno – finansijskom poslovanju;

- Izvještaj o radu Stručne službe ( Tehničkog sekretara);

- Izvještaj o radu delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću BPK Goražde;

4) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada Udruženja poslodavaca BPK Goražde za 2013.godinu;

5) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog plana Udruženja poslodavaca BPK Goražde za 2013.godinu;

6) Razmatranje i usvajanje godišnjeg završnog računa za 2012.godinu Udruženja poslodavaca BPK   Goražde;

7)  Razmatranje trenutne ekonomske situacije i poslovnog ambijenta na području BPK   Goražde;

8) Obračanje Skupštini premijera BPK Goražde, ministra za privredu BPK Goražde, načelnika općine Goražde, te ostalih gostiju;

Molimo Vas da radi važnosti dnevnog reda Vaše obaveze uskladite, te planirate obavezno prisustvo na 7. redovnoj Skupštini Udruženja poslodavaca BPK Goražde.

Svoje prisustvo molimo potvrdite na fax: 038/220-932 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Prilog: Materijali za tačke: 2,3,4,5 i 6

Predsjednik Skupštine UPBPK

________________________

                                                                                                                                            Avdo Kuljuh s.r.

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 16