Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home O nama Usluge za članove
Usluge za članove PDF Ispis E-mail
 
Udruženje poslodavaca BPK Goražde je najveći dio svojih aktivnosti i usluga usmjerilo ka Vladi i njenim tijelima, kako bi se brzo reagovalo pri rješavanju pitanja koja direktno ugrožavaju privredne tokove u BPK Goražde i Bosni i Hercegovini.
Udruženje poslodavaca BPK Goražde insistira kod vlade, da bude uključeno u praćenje, donošenje i primjenu zakona u oblasti ekonomije.
Također radi na stvaranju uslova poslovanja u kojima će privatni sektor biti osnovni pokretač za održivi rast ekonomije, te na taj način povećati udio privatnog sektora u GDP-u.
 
Naše usluge prema članovima odnose se na;
 •  Edukaciju poduzetnika
 •  Promociju poduzetništva
 • Lobiranje i lični kontakti s nosiocima vlasti BPK Goražde
 • Rad na smanjenju ukupnog opterećenja porezima i doprinosima
 • Omogućavanje članovima da učestvuju u pregovorima sa sindikatima pri kreiranju i potpisivanju granskih kolektivnih ugovora
 • Informisanje članova o radu UPBPK Goražde, te i o samim postignutim rezultatima
 • Posredovanje u komercijalnim poslovima između naših članova i međunarodnih poduzetnika
 • Pružanje besplatne pravne pomoći
 • Omogučavanje članovima da pojedinačno ili zajednički nastupaju na sajmovima ili sličnim manifestacijama kako u zemlji tako i u inostranstvu
 • Pomaganje ili posredovanje pri rješavanju sporova između članova UPBPK Goražde i tijela Vlade BPK Goražde
 • Organizovanje okruglih stolova o ključnim sadržajima u BPK Goražde i BiH
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 67