Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home O nama
O nama PDF Ispis E-mail
Udruženje poslodavaca BPK Goražde osnovano je 2005 godine kao dobrovoljna neprofitna organizacija poslodavaca koja štiti i promovira prava i interese svojih članova.
Udruženje poslodavaca je osnovala grupa uglednih goraždanskih privrednika, s ciljem da postane legitiman, nezavisan i snažan glas poslodavaca i poduzetnika u uslovima tripartitnih demokratskih odnosa.
 
Utemeljeno na načelima slobode udruživanja UPBPK Goražde štiti interese svojih članova radeći na stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja i promovirajući prava i slobode svojih članova.
Cilj Udruženja je da kroz tripartitni i bipartitni dijalog ili na druge načine, sa Vladom kantona i sindikatima aktivno učestvuje u kreiranju zakonske regulative radi stvaranja uslova za poboljšanje i razvoj poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.
 
Udruženje poslodavaca BPK Goražde je osnovano na kantonalnom nivou i jedini je legitimni zastupnik poslodavaca u odnosu prema Vladi BPK i sindikatima.
Udruženje poslodavaca je jedan od socijalnih partnera u tripartitnim odnosima na teritoriji BPK Goražde. Potpisivanjem sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BPK Goražde 2006 godine, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Vlada BPK Goražde i Savez samostalnih sindikata BPK Goražde postaju ravnopravni partneri koji koncenzusom donose odluke i rade na donošenju novih ili izmjenama postojećih zakona iz oblasti ekonomske i socijalne politike.
 Konačni cilj, iz perspektive UPBPK Goražde, je ojačati svoje članice, ali i cijeli privatni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku uniju.
 
 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 12