Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Pravilnici
Pravilnici PDF Ispis E-mail

FEDERACIJA BIH  

 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK  

"Sl.novine FBIH", broj: 48/21

 

2.PRAVILNIK O PRIMJENI POREZA NA DOBIT: (Prečišćeni neslužbeni tekst)

( Sl.novine FBIH: 88/16,11/17,96/17)

Originalni: 88/16, 11/1796/17

3.PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ( Prečiščeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 64/08,81/08,98/15,6/17,38/17,39/18)

Originalni: 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18

4.PRAVILNIK O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine: 73/09,38/10,77/10,9/11,1/13,83/14,1/15,48/16,25/17)

Originalni: 73/0938/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17

5.PRAVILNIK O DODJELI IDENTIFIKACIONIH BROJEVA  (Prečišćeni neslužbeni tekst)

(Sl.novine FBIH: 69/17, 17/18)

Originalni: 69/17, 17/18 , 32/20

6.PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE ( Sl.novine FBIH: 30/16)

7.PRAVILNIK O UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRONIČKIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA (Sl.novine FBIH: 87/12)

8.PRAVILNIKI O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM (Sl.novine FBIH: 88/11)

9.PRAVILNIK  O RADNIM MJESTIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM, POSTUPKU UTVRĐIVANJA I POSTUPKU REVIZIJE RADNIH MJESTA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEČANIM TRAJANJEM (Sl.novine FBIH: 26/19)

10.PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA

"Službene novine FBiH", broj: 34/21

11.PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI

"Službene novine FBIH", broj: 71/21

 

BIH 

1. PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST (Sl. list BIH: 93/05)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost: 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 

2.PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ( Sl.list BIH: 50/09)

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini: 80/11, 48/12, 74/14, 85/17, 04/18

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 

1.PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE U ŠKOLAMA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA I KOD POSLOVNIH SUBJEKATA 

(Sl.novine BPK Goražde: 09/18)

Izmjena: 01/20

2.PRAVILNIK O POGONIMA I POSTROJENJIMA KOJI MOGU BITI IZGRAĐENI I PUŠTENI U RAD SAMO AKO IMAJU OKOLINSKU DOZVOLU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/05

Izmjena: 16/1102/1311/20  

3.PRAVILNIK O MJERAMA ZA UNAPREĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/06

4.PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNIH KADROVSKIH I MATERIJALNO - TEHNIČKIH USLOVA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI DA BI DOBILI LICENCU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GRAĐENJA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/10

Izmjena: 08/10 

5.PRAVILNIK O DEFINISANJU MINIMALNO STRUČNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH USLOVA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI ZANATSKIH RADOVA U OKVIRU DJELATNOSTI GRAĐENJA DA BI DOBILI LICENCU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/10

Izmjena:13/10 , 09/19 

6.PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA I RADU KOMISIJE ZA DAVANJE STRUČNE OCJENE U POSTUPKU IZDAVANJA URBANISTIČKE SAGLASNOSTI 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 07/10

7.PRAVILNIK O TROŠKOVIMA OBAVLJANJA  TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/10

8.PRAVILNIK O ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I POSTROJENJA KOJI IMAJU IZDATE DOZVOLE PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI O ZAŠTITI OKOLINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

9.PRAVILNIK  O USLOVIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE OKOLINSKE DOZVOLE ZA POGONE I POSTROJENJA KOJI IMAJU IZDATE DOZVOLE PRIJE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAŠTITI O ZAŠTITI OKOLINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

10.PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I OBUCI ODRASLIH

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/13

11.PRAVILNIK O UZGOJU, ISKORIŠTAVANJU, SAKUPLJANJU I PROMETU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA 

""Službene novine BPK Goražde", broj: 08/13

12.PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI IZVOĐAČI RADOVA U ŠUMARSTVU 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 13/13

Izmjena: 2/14 

13.PRAVILNIK O NAČINU PRAĆENJA ZDRAVSTVENOG STANJA ŠUMA  

"Službene novine BPKM Goražde", broj:13/17 

14.PRAVILNIK O NAČINU ODABIRA, DOZNAKE STABALA ZA SJEČU I OBILJEŽAVANJE POVRŠINE ZA SJEČU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 13/17 

15.PRAVILNIK KOJIM SE PROPISUJE OBRAZAC ZAPISNIKA O TEHNIČKOM PRIJEMU RADOVA U ŠUMARSTVU  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/19

16.PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA IZVOĐENJA PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

17.PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA USLOVA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ORGANIZATORA OBRAZOVANJA ODRASLIH 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

18.PRAVILNIK O STANDARDIMA I NORMATIVIMA, TE NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

19.PRAVILNIK O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA U OBLASTI ŠUMARSTVA IZ BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/20 

20.PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA  ZADATAKA, OBLIKU I SADRŽAJU LEGITIMACIJE ČUAVARA ŠUMA, IZGLEDU UNIFORME I OPŠTIM KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE VELIČINE ČUVARSKIH REJONA  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/20 

21.PRAVILNIK O PROCEDURAMA I VREMENSKIM OGRANIČENJIMA ZA PRODAJU ŠUME, PRAVU PRVENSTVA KUPOVINE I USLOVIMA ZA ZAMJENU ŠUME  

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/20