Donesen novi zakon o zaštii na radu u Federaciji BIH Ispis

04.11.2020.

Parlament FBIH je usvojio novi zakon o zaštiti na radu, te  je nakon korištenja starog zakona iz 1990.godine konačno donesen novi zakon o zaštiti na radu.

Tekst zakona:

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU