Održana online edukacija u okviru projekta “Diverzifikacija ekonomske aktivnosti u ruralnim oblastima jugoistočne Evrope kroz razvoj lanca vrijednosti” Ispis

29.03.2021.

sejo deljo 1

 

sejo deljo 2

 

PREZENTACIJA 

 "Izrada ovog Zbornika radova finansirana je u okviru  projekta “Diverzifikacija ekonomske aktivnosti u ruralnim oblastima jugoistočne Evrope kroz
razvoj lanca vrijednosti” koji sprovodi SWR RRD u partnerstvu sa GIZ.