Objavljen Zakon o boravišnoj taksi BPK Goražde Ispis

04.05.2021.

Nakon što je Skuština BPK Goražde 15.04.2021.donijela Zakon o boravišnoj taksi BPK Goražde, objavljen je u Službenim novinama BPK Goražde broj: 04/21

 

ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI BPK GORAŽDE