MJERA: „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“ Ispis

01.11.2021.

MJERA: „Služba u saradnji sa poslodavcima 2021“

NFO:

Uz prijavu je potrebno dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

-Obrazac sufinansirane osobe,

-Uvjerenje PU o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa,

-Kopiju Rješenja o registraciji,

-ID broj,

-Broj glavnog Žiro računa poslodavca.

 

Iznos sufinansiranja je 450 KM mjesečno na najduže do 12 mjeseci ( može i kraći period).


- PRIJAVNI OBRAZAC
- OBRAZAC O SUFINANSIRANIM OSOBAMA