Odluka o iznosu najniže plaće za 2022.godinu Ispis
Na osnovu člana 78. stav (1) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18) i člana 3. stav (3) Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ("Službene novine Federacije BiH", broj 106/21), nakon konsultacija sa Ekonomsko- socijalnim vijećem, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 237. hitnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. godine, donosi


ODLUKU


O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2022. GODINU


I.


Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine utvrđuje se u neto iznosu od 543,00 KM.

II.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 2/2022
07. januara 2022. godine
Sarajevo

 


Premijer
Fadil Novalić, s. r.