Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
Smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta
2  22.2%
Dodatna poreska rasterećenja i smanjenje doprinosa na plaće
2  22.2%
Pomjeranje plačanja PDV-a sa 10-og na 30-ti u mjesecu
2  22.2%
Oslobođanje plačanje PDV-a proizvoda i usluga u poljoprivredi
2  22.2%
Propisivanje mjera na smanjenju javne potrošnje
1  11.1%
Uspostavljanje povoljnih kreditnih linija ili beskamatnih zajmova za pokretanje novih ili proširenje postojećih biznisa
0  0%
Stimulativne porezne stope za sve investicije
0  0%
Oslobađanje izvoznika plačanja PDV-a na uvoz sirovina i repro-materijala
0  0%
Propisivanje posebnih zakonskih olakšica za poslodavce koji uposle mlade ljude
0  0%

Broj Odgovora  :  9
Prvi Odgovor  :  Petak, 14 Rujan 2018 06:50
Zadnji Odgovor  :  Četvrtak, 29 Veljača 2024 12:11