Udruženje poslodavaca BPK Goražde
 
Home Zakoni i uredbe
Zakoni i uredbe PDF Ispis E-mail

 

                                                              FEDERACIJA BIH 

               

1.ZAKON O RADU

"Službene novine Federacije BiH", br:26/16 

Izmjena: 89/18, 44/22, 39/24

2.ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

"Službene novine Federacije BiH", br: 13/18

Izmjena: 90/21,19/22

3.ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

"Službene novine Federacije BiH", br:81/15

Izmjena: 75/21

4. ZAKON O DOPRINOSIMA

"Službene novine Federacije BiH", br: 35/98

Izmjena:  54/00 , 16/01, 37/01, 01/02 , 17/06, 14/0891/15, 104/16, 34/18, 99/19, 04/21, 06/23

5.ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU FEDERACIJE BIH 

"Službene novine FBIH", broj: 30/97

Izmjena:  7/02, 70/0848/11, 36/18,61/22

6.ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Službene novine Federacije BiH", broj 10/08 

Izmjena: 09/10,  44/11, 07/13, 65/13

7.ZAKON O POREZU NA DOBIT

"Službene novine FBiH", broj:15/16 

Izmjena: 15/20

8.ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH 

"Službene novine FBiH", broj: 27/05

Izmjena: 68/05, 43/09, 63/14, 85/21

9.ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE 

"Službene  novine FBIH", broj: 39/24

10.ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA 

"Službene novine FBiH", broj: 81/09

11.ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE  I NAPLATE DOPRINOSA

"Službene novine Federacije BiH":42/09

Izmjena: 109/12, 86/15, 30/16, 96/21

12.ZAKON O STEČAJU

"Službene novine FBiH", broj: 53/21

13.ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU

"Službene novine FBiH", broj: 29/03

14.ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BiH 

"Službene novine FBiH", broj: 52/14

Izmjena: 36/18, 54/19, 48/21, 94/23

15.ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU 

"Službene novine FBiH", broj 48/16

16.ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

"Službene novine FBIH", broj: 15/21

17.ZAKON O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

"Službene novine FBiH", broj: 06/98

Izmjena: 8/00, 45/10, 43/13, 98/17

18.ZAKON O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA 

"Službene novine Federacije BiH", broj:41/01 

Izmjena: 22/05, 09/08

19.ZAKON O INSPEKCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

"Službene novine Federacije BiH", broj: 73/14

20.ZAKON O PREKRŠAJIMA

"Službene novine Federacije BiH", broj:63/14

21.ZAKON O KONTROLI CIJENA 

"Službene novine FBIH", broj: 02/95

Izmjena: 70/08, 39/24

22.ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU  TURIZMA

"Službene novine FBiH, broj: 19/96

Izmjena: 28/03

23.ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI  

"Službene novine FBiH", broj: 32/09

24.ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI 

"Službene novine FBiH", broj:32/09

25.ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM

"Službene novine Federacije BiH", broj 09/10

26.ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

"Službene novine FBIH", broj: 79/20 

27.ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA 

"Službene novine FBiH", broj: 15/21

28.ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

"Službene novine FBiH", broj:48/15 

Izmjena:04/21

29.ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH  EKONOMSKIH POSLJEDICA 

"Službene novine FBIH", broj:28/20

30.ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA 

"Službene novine FFBIH", broj: 25/22

31.ZAKON O FINANSIJSKOJ POLICIJI 

"Službene novine FBIH", broj: 02/95 

32.ZAKON O PODSTICAJNIM I ZAŠTITNIM MJERAMA DOMAĆE PROIZVODNJE 

"Službene novine FBIH", broj: 27/97 

33.ZAKON O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA 

"Službene novine FBIH", broj: 27/97 

Izmjena: 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06, 04/09 

34.ZAKON O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA

"Službene novine FBiH", broj: 27/97 

Izmjena: 25/06, 91/15 

35. ZAKON O ZADRUGAMA

"Službene novine FBIH", broj: 28/97 

36.ZAKON O POČETNOJ BILANSI STANJA PREDUZEĆA I BANAKA  

"Službene novine FBIH", broj: 12/98 

Izmjena: 40/99, 47/06, 38/08, 65/09 

37.ZAKON O  SUDSKIM TAKSAMA PRED VRHOVNIM SUDOM FBIH  

"Službene novine FBIH", broj: 48/99 

38.ZAKON O MJENICI 

"Službene novine FBiH", broj: 32/00 

Izmjena: 28/03 

39.ZAKON O ČEKU 

"Službene novine FBIH", broj: 32/00 

Izmjena: 77/15 

40. ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE 

"Službene novine FBiH", broj: 48/01

Izmjena: 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 , 48/21, 81/23

41. ZAKON O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNOG BILJA 

"Službene novine FBIH", broj: 55/01

Izmjena: 31/14 

42. ZAKON O KONCESIJAMA FBIH 

"Službene novine FBiH", broj:40/02 

Izmjena: 61/06 

43. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM 

"Službene novine FBiH", broj: 33/03

Izmjena: 72/09, 92/17 

44. ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

"Službene novine FBIH", broj: 33/03  

45. ZAKON O ZAŠTITI ZRAKA 

"Službene novine FBIH", broj: 33/03

Izmjena: 04/10

46.ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA 

"Službene novine FBIH", broj: 61/01

Izmjena: 50/03, 77/15 

47.ZAKON O ŠTRAJKU 

"Službene novine FBIH" broj: 14/00 

48.ZAKON O VIJEĆU ZAPOSLENIKA 

"Službene novine FBiH", broj: 38/04 

49.ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 67/05 

50.ZAKON O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBIH  

"Službene novine FBiH", broj: 02/06

Izmjena: 72/07, 32/08, 04/10, 13/10, 45/10 , 85/21, 92/21

51.ZAKON O CESTOVNOM PRIJEVOZU FBIH

"Službene novine FBiH", broj: 28/06 

Izmjena: 02/10, 57/20 ,44/22

52.ZAKON O VODAMA 

"Službene novine FBiH", broj: 70/06 

53.ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 64/07

Izmjena: 80/11 

54.ZAKON O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 79/07 

55.ZAKON O POLJOPRIVREDI 

"Službene novine FBiH", broj: 88/07

Izmjena: 04/10, 27/12, 07/13 , 82/21

56.ZAKON O RAZVOJNOJ BANCI FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 37/08 

57.ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

"Službene novine FBiH", broj: 75/21

58.ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 

"Službene novine FBiH", broj: 52/09 

59.ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

"Službene novine FBiH", broj: 78/09 

60.ZAKON O CESTAMA FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 12/10

Izmjena: 66/13 

61.ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI 

"Službene novine FBiH", broj: 40/10

Izmjena: 79/17 

62.ZAKON O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

"Službene novine FBiH", broj: 42/10

Izmjena: 99/19 

63.ZAKON O MATIČNOJ EVIDENCIJI O OSIGURANICIMA, OBVEZNICIMA UPLATE DOPRINOSA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA 

"Službene novine FBIH", broj: 52/11 

64.ZAKON O NAFTNIM DERIVATIMA 

"Službene novine FBiH", broj: 52/14 

65.ZAKON O FAKTORINGU 

"Službene novine FBiH", broj:14/16

Izmjena: 74/20 

66.ZAKON O KOMASACIJI 

"Službene novine FBiH", broj: 57/16 

67.ZAKON O POLJOPRIVREDNOJ ORGANSKOJ PROIZVODNJI 

"Službene novine FBiH", broj: 72/16 

68.ZAKON O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 32/17 

69.ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE 

"Službene novine FBiH", broj: 18/20 

70.ZAKON O HEMIKALIJAMA 

"Službene novine FBiH", broj: 77/20 

71.ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU TAKSI I NAKNADA U FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 24/21

 72.ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BIH 

"Službene novine FBiH", broj: 33/02

Izmjena: 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 07/13, 71/14, 91/15 , 44/22         PREČIŠČENA NESLUŽBENA VERZIJA 

73.ZAKON O MIRNOM RIJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

"Službene novine FBiH", broj: 49/21 

74.ZAKON O PLATNIM TRANSAKCIJAMA

"Služene novine FBiH", broj: 32/00 

Izmjena: 28/03 

75.ZAKON O ELETRIČNOJ ENERGIJI FBIH

"Službene novine FBIH", broj: 60/23

76. ZAKON O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI

"Službene  novine FBIH", broj: 41/24

UREDBE FBIH 

 

1.UREDBA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

"Službene novine FBiH" broj: 18/09, 02/12

2.UREDBA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA 

"Službene novine FBiH: broj:95/15 

Izmjena: 32/16, 48/16

3.UREDBA O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BIH U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19

"Službene novine FBIH" broj": 74/20

Izmjena: 21/21

4.UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOJELU POMOĆI MALE VRIJEDNOSTI - DE MINIMIS POMOĆ

"Službene novine FBIH", broj:27/18 

5.UREDBA O NAMJENI, KRITERIJIMA I USLOVIMA ZA DODJELU DRŽAVNE POMOĆI U FBIH

"Službene novine FBIH", broj: 27/18 

6.UREDBA O METODOLOGIJI ZA PRIPREMU PROGRAMA I IZRADU POČETNOG BILANSA PREDUZEĆA ZA PRIVATIZACIJU 

"Službene novine FBiH", broj: 10/98

Izmjena: 26/98, 49/99, 40/00, 73/06, 32/10 

7.UREDBA O USLOVIMA KOJE JE PREDUZEĆE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE DUŽNO DA ISPUNJAVA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA REGISTROVANE DJELATNOSTI  ( prestaje od 73/21)

"Službene novine FBiH", broj: 15/98

Izmjena: 5/99 

8.UREDBA O KORIŠTENJU PODATAKA MATIČNE EVIDENCIJE O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA   

"Službene novine FBiH", broj: 44/98 

9.UREDBA O UPISU U JAVNE KNJIGE NEKRETNINA I PRAVA NA NEKRETNINAMA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE  

"Službene novine FBiH", broj: 45/99

Izmjena: 48/00 

10.UREDBA O KONCESIJAMA NA VODAMA I JAVNOM VODNOM DOBRU  

"Službene noviine FBiH", broj: 8/00 

11.UREDBA O UPISU U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU PRIVREDNU DJELATNOST  

"Službene novine FBih", broj: 12/00

Izmjena: 16/00, 38/00, 58/01 

12.UREDBA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA NAKNADU STRANOM ULAGAČU U SLUČAJU EKPROPRIJACIJE  

"Službene novine FBiH", broj: 30/02

13.UREDBA O REGULISANJU PROMETA ODREĐENIH NAFTNIH DERIVATA  

"Službene novine FBiH", broj: 14/04 

14.UREDBA O OBAVEZI DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O ISPUNJENJU UVJETA IZ DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 

"Službene novine FBiH", broj: 31/06

15.UREDBA O SELEKTIVNOM PRIKUPLJANJU, PAKOVANJU I OZNAČAVANJU OTPADA  

"Službene novine FBiH" broj: 38/06

16.UREDBA O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA KOJE GRAĐEVINE MORAJU ZADOVOLJAVATI U POGLEDU SIGURNOSTI TE NAČINA KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA GRAĐEVINA  

"Službene novine FBiH", broj: 29/07

Izmjena: 51/08, 99/14 

17. UREDBA O OPASNIM I ŠTETNIM MATERIJAMA U VODAMA  

"Službene novine FBiH", broj: 43/07 

18.UREDBA O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I SUDIONICIMA U GRAĐENJU  

"Službene novine FBiH", broj: 25/22

Izmjena:42/22

19.UREDBA O VANREDNIM MJERAMA ZAŠTITE DRŽAVNE IMOVINE I KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PROIZVODNJE ILI PROMETA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U FBIH   

"Službene novine FBiH", broj: 03/10  

20.UREDBA O VRSTI, SADRŽAJU, OZNAČAVANJU I ČUVANJU, KONTROLI I NOSTRIFIKACIJI INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

"Službene novine FBiH", broj: 33/10

Izmjena: 98/14 

21.UREDBA O POSEBNIM NAKNADAMA ZA OKOLIŠ KOJE SE PLAĆAJU PRI REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA  

 "Službene novine FBiH", broj: 14/11

Izmjena: 26/11 

22.UREDBA O VRSTAMA NAKNADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA 

"Službene novine FBiH", broj: 66/11

Izmjena: 107/14 

23.  UREDBA O OSNIVANJU FEDERALNOG VIJEĆA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNA PODRUČJA 

"Službene novine FBiH", broj: 02/13 

24.UREDBA O PROCJENJIVANJU EKONOMSKE VRIJEDNOSTI PRAVNIH OSOBA, IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA  

"Službene novine FBiH, broj: 70/13 

25.UREDBA O NAČINIMA I PROCEDURAMA PRIJAVLJIVANJA DRŽAVNE POMOĆI U FBIH 

"Službene novine FBiH2, broj: 104/13 

26.UREDBA O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE  

"Službene novine FBiH", broj: 09/14 

27.UREDBA O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA IZDAJE URBANISTIČKU SAGLASNOST I/ILI LOKACIJSKU INFORMACIJU  

"Službene novine FBiH" broj: 32/14 

Izmjena: 33/22

28.UREDBA O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O DODJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U FBIH  

"Službene novine FBiH" broj: 41/15 

29.UREDBA O NAČINU DODJELE PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA 

"Službene novine FBiH", broj: 58/15 

30.UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PLAČANJA GOTOVIM NOVCEM  

"Službene novine FBiH", broj: 72/15

Izmjena: 82/15 

31.UREDBA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA JAVNE CESTE KOJA SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA  

"Službene novine FBiH", broj:09/16 

32.UREDBA O VRŠENJU OVLAŠĆENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA IZ NADLEŽNOSTI FBIH   

"Službene novine FBiH", broj: 20/16

Izmjena: 3/17, 9/17, 69/17, 96/17 

33.UREDBA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBIH  

"Službene novine FBiH", broj:74/17

Izmjena: 84/18, 48/19 

34.UREDBA O POSTUPKU VANREDNOG NADZORA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OD SISTEMSKOG ZNAČAJA ZA FBIH 

"Službene novine FBiH", broj: 83/17 

35. UREDBA O USLOVIMA ZA  DODJELU DRŽAVNE POMOĆI U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE I IZVRŠENJE JAVNIH USLUGA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE USLUGA OD OPĆEG EKONOMSKOG INTERESA  

"Službene novine FBiH", broj: 27/18

36.UREDBA KOJOM SE UTVRĐUJU POGONI I POSTROJENJA KOJA MORAJU IMATI OKOLINSKU DOZVOLU 

"Službene novine FBiH", broj: 51/21 

Izmjena: 74/22 

37.UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN  PLAĆANJA NAKNADA

"Služene novine FBiH", broj: 59/21

38.UREDBA O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH NAKNADA ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I USLOVIMA ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA

"Službene novine FBiH", broj: 59/21 

39.UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 

"Službene novine FBiH", broj: 44/16

Izmjena: 50/16, 31/23

40.UREDBA O KRITERIJIMA ZA OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA ZA PROIZVODE KOJI NAKON UPOTREBE POSTAJU AMBALAŽNI OTPAD I ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

"Službene novine FBiH", broj: 104/22

41.UREDBA O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA 

"Službene novine FBIH", broj: 96/23

42.UREDBA O UPRAVLJANJU MULJEM ZA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

"Službene novine FBIH", broj: 28/24

  OSTALI PROPISI FBIH 

 

TARIFA O NAKNADAMA NOTARA 

"Službene novine FBiH", broj: 40/21

TARIFA REVIZORSKIH USLUGA 

"Službene novine FBiH", broj: 52/15 

VODIČ ZA PRIMJENU ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI 

ODLUKA O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE  CIJENA UTVRĐIVANJEM MAKSIMALNE VISINE MARŽI  NA POJEDINE OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE I DRUGE PROIZVODE  

"Službene novine FBIH", broj: 69/23

ODLUKA O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2024.GODINU

"Službene novine FBIH", broj: 101/23

 BIH 

1.ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

"Službeni glasnik BiH", broj: 09/05 

Izmjena: 35/05, 100/08, 33/17 , 46/23 , 80/23

2.ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 58/15

3.ZAKON O AKCIZAMA U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 49/09

Izmjena: 49/14, 60/14, 91/17, 50/22

4.ZAKON O SISTEMU DRZAVNE POMOĆI 

"Službeni glasnik BIH", broj: 10/12

Izmjena: broj: 39/20 

5.ZAKON O VANJSKOTRGOVINSKOJ POLITICI BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 7/98 

Izmjena: 35/04 

6.ZAKON O POLITICI STRANIH ULAGANJA U BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj: 17/98

Izmjena: 13/03, 48/10, 22/15

 7.OKVIRNI ZAKON O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA I BANAKA U BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 12/99

Izmjena: 14/00,16/02 

8.ZAKON O KONKURENCIJI 

"Službeni glasnik BiH", broj: 48/05

Izmjena: 76/07, 80/09

9.ZAKON O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITESKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU  

"Službeni glasnik BiH", broj: 1/02

Izmjena: 14/03 

10.ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA  

"Službeni glasnik BiH", broj: 16/02

Izmjena: 19/02, 43/04, 08/06, 76/06, 76/07, 03/10, 98/12 

11.ZAKON O KONCESIJAMA BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 32/02

Izmjena: 56/04 

12.ZAKON O NADZORU KVALITETA ODREĐENIH PROIZVODA PRI UVOZU I IZVOZU  

"Službeni glasnik BiH", broj: 13/03 

13.OPĆI ZAKON O ZADRUGAMA 

"Službeni glasnik BiH", broj: 18/03

Izmjena: 55/06 

14.ZAKON O ZAŠTITI ZDRAVLJA BILJA 

"Službeni glasnik BiH", broj: 23/03 

15.ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 39/03 

16.ZAKON O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA U BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 44/03

Izmjena: 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13, 91/17 

17.ZAKON O PROIZVODNJI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME 

"Službeni glasnik BiH", broj: 09/04

Izmjena: 25/09 

18.OKVIRNI ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 42/04 

19.ZAKON O RAČUNOVODSTVU  I REVIZIJI BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 42/04 

20.ZAKON O HRANI 

"Službeni glasnik BiH", broj: 50/04 

21.ZAKON O SJEMENU I SADNOM MATERIJALU POLJOPRIVREDNIH BILJAKA BIH  

"Službeni glasnik BiH", broj: 3/05 

22.ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BIH 

"Službeni glasnik BiH", broj:28/22

23.ZAKON O POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE INDIREKTNIH POREZA 

"Službeni glasnik BIH", broj: 89/05

Izmjena: 62/11 

24.ZAKON O  POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANJA  

"Službeni glasnik BiH", broj: 89/05

Izmjena: 100/13 

25.ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE 

"Službeni glasnik BiH", broj: 89/05 

26.ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 

"Službeni glasnik BiH", broj: 76/06

Izmjena: 100/08, 32/10 

27.ZAKON O POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BIH 

"Službeni glasnik BIH", broj: 50/08 

28.ZAKON O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME

"Službeni glasnik BIH", broj:53/09

Izmjena: 22/16 

29.ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA U BIH

"Službeni glasnik BiH", broj:99/09 

30.ZAKON O ZAŠTITI NOVIH  SORTI BILJA U BIH

"Službeni glasnik BiH", broj: 14/10

Izmjena: 32/13 

31.ZAKON O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PRIJEVOZU

"Službeni glasnik BiH", broj: 48/10

Izmjena: 66/16 

32.ZAKON O CARINSKOJ TARIFI

"Službeni glasnik BiH", broj: 58/12 

33.ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

"Službeni glasnik BiH", broj: 39/14

Izmjena: 47/14 , 59/22

34.ZAKON O KONTROLI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE DVOJNE NAMJENE

"Službeni glasnik BiH", broj: 53/16 

35.ZAKON O KONTROLI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ORUŽJA, VOJNE OPREME I ROBE POSEBNE NAMJENE

"Službeni glasnik BiH", broj: 53/16

 OSTALI PROPISI BIH 

 

1.UPUTSTVO O PRISILNOJ NAPLATI

"Službeni glasnik", broj: 54/20

Izmjena: 59/21

BPK GORAŽDE:

 

1. ZAKON O KONCESIJAMA

"Službene novine BPK", broj: 07/17

2.ZAKON O POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON

"Službene novine BPK", broj: 7/09

Izmjene: 04/13,  15/14, 12/22

3.ZAKON O POREZU NA PROMET, NEPOKRETNOSTI I PRAVA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 18/01, 02/10

4.ZAKON O IMOVINI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 5/11

Izmjena: 8/16

5.ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 16/11

Izmjena: 15/14, 05/17,08/22 

Presuda Ustavnog suda, "Službene novine BPK", 08/19

6.ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj 06/10

Izmjena: 15/14, 12/15, 10/18

7.ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj:09/13

Izmjena: 05/21, 04/23

8.ZAKON O ŠUMAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde" , broj: 04/13 

Izmjena: 03/19, 15/19 ,09/21,  08/22

9.ZAKON O NOVČANIM PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/13

Izmjena: 10/20

10.ZAKON O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/13

11.ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BPK GORAŽDE     

"Službene novine BPK Goražde", broj :12/13

Izmjene: 12/15 

12.ZAKON O INDUSTRIJSKIM ZONAMA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

13.ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/15

Izmjene: 12/19

14.ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRAĐENJU BPK GORAŽDE-prečišćeni tekst (15/09,04/13)

 "Službene novine BPK Goražde", broj: 07/13

Izmjena: 16/13 , 06/15, 07/17, 08/22

15.ZAKON O INSPEKCIJAMA BPK GORAŽDE 

"Službene  novine BPK Goražde", broj: 13/15 

Izmjena: 05/22, 05/23

16.ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA BPK GORAŽDE 

" Službene novine BPK Goražde", broj:05/05

Izmjena: 11/10  

17.ZAKON O VODAMA BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde" br: 06/10

18.ZAKON O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTAVIMA U NADLEŽNOSTI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/05)

19.ZAKON O UNAPREĐENJU LOKALNOG POSLOVANJA BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj : 12/19 

20.ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE - prečićeni tekst 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 09/13 (original: 05/05,04/13

21. ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH POSLJEDICA UZROKOVANIH STANJEM NESREĆE BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/20

Izmjena: 08/20, 09/20

22.ZAKON O TURIZMU BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde": 09/20

Izmjena: 03/22

23.ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", 08/10 - prečišćeni tekst 

24.ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/21 

Izmjena: 6/24

ODLUKA O VISINI BRAVIŠNE TAKSE NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj:16/23

25.ZAKON ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 12/21

26.ZAKON O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI BPK GORAŽDE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 15/23

27.ZAKON O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 02/24

 

UREDBE BPK GORAŽDE 

1. UREDBA O DEFINISANJU GRAĐEVINA I ZAHVATA ZA KOJE PREDUVJETE ZA ODOBRAVANJE PLANIRANJE PROMJENE U PROSTORU UTVRĐUJE MINISTARSTVO ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE  

"Službene novine BPK Gorade", broj: 06/10

2.UREDBA O DEFINISANJU MINIMUMA POTREBNE DOKUMENTACIJE NA MANJIM GRADILIŠTIMA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 14/10 

OSTALI PROPISI BPK

1.ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/22

2.IZVJEŠTAJ O BROJU KORISNIKA USLUGA  SMJEŠTAJA I NAPLAĆENOJ BORAVIŠNOJ TAKSI

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/23 

3.IZVJEŠTAJ O UPLAĆENOJ BORAVIŠNOJ TAKSI U GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 03/23 

 

 

 

 GRAD GORAŽDE 

 

ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI 

"Službene novine općine Goražde", broj: 04/23

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEŠNE KONAČNE  GRAĐEVINSKE CIJENE  1M2  (RENTA) 2022

"Službene novine Grada Goražda", broj 04/22         

ODLUKA O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE 

(Službene novine općine Goražde", broj: 08/13

ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA 

"Službene novine općine Goražde", broj: 05/13

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU 

"Službene novine općine Goražde", broj: 04/13 

Izmjena: 10/18

CJENOVNIK TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA

"Službene novine općine Goražde", broj: 07/09

ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU OPĆINE GORAŽDE 

"Službene novine općine Goražde, broj:01/16 

ODLUKA O OSNIVANJU POSLOVNIH I INDUSTRIJSKIH ZONA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDE

"Službene novine općine Goražde", broj:03/14 

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OPČINE GORAŽDE

"Službene novine općine Goražde", broj: 05/14 

ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U OBLASTI TRGOVINE,UGOSTITELJSTVA, OBRTNIČKIH I SRODNH DJELATNOSIT NA PODRUČJU GRADA GORAŽDE

"Službene novine općine Goražde", broj: 08/16 

Izmjena: 6/23

ODLUKA O UTVRĐIVANJU RASPONA CIJENA ZA NEIZGRAĐENO GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PREMA ZONAMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GRADU GORAŽDU UA 2021.GODINU 

"Službene novine općine Goražde", broj: 04/21

TARIFA NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA I VRŠENJE USLUGAU OBLASTI KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA NA PODRUČJU GRADA GORAŽDE

"Službene novine Grada Goražde", broj: 06/22

 

FOČA-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NEIZGRAĐENO GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (RENTA) -2023 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/23

ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE FOČA-FBIH

" Službene novine BPK Goražde", broj: 11/08 

ODUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI OPĆINI FOČA-FBIH 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 01/23

 

PALE-FBIH 

 

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE 1 M2 IZGRAĐENOG STAMBENOG PROSTORA ( RENTA) -2023 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 02/23

ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023.GODINU 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 02/23

ODLUKA O VISINI KOMUNALNIH TAKSI PALE FBIH

"Službene novine BPK Goražde", broj: 05/23

ODLUKA O UTVRĐIVANJU  KRITERIJA ZA OBRAČUN TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA

"Službene novine BPK Goražde", broj: 02/22

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU FORMIRANJA KOMISIJE ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA I UTVRĐIVANJU TROŠKOVA TEHNIČKOG PREGLEDA 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 11/14

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

"Službene novine BPK Goražde", broj: 04/14

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POGODNOSTI INVESTIRANJA NA PODRUČJU OPĆINE 

"Službene novine BPK Goražde", broj: 08/14

 

 

facebookgbr2

Privredni vodič

TitlePage

Business Guide

vodicFinal English Web

Anketa

Šta poslodavci očekuju od nove Vlasti
 

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 18